Thiết kế hệ thống thiết bị sấy - PGS Hoàng Văn Chước

Bùi Hoàng Thái

Senior Member
Chương 1 – Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sấy
- Quá trình sấy
- Các phương pháp sấy
- Các loại thiết bị sấy
- Vật ẩm
- Tác nhân sấy
- Chế độ sấy
- Các phương pháp xác định thời gian sấy
- Cấu trúc hệ thống sấy

Chương 2 – Tính toán thiết kế hệ thống thiết bị sấy
- Trình tự công việc tính toán thiết kế hệ thống sấy
- Lập nhiệm vụ thiết kế
- Chọn kiểu thiết bị sấy
- Chọn tác nhân sấy và chất tải nhiệt
- Tính toán nhiệt quá trình sấy
- Lập sơ đồ hệ thống
- Tính toán và chọn các thiết bị phụ trợ
- Tính toán kinh tế kỹ thuật hệ thống thiết bị sấy

Chương 3 – Một số ví vụ tính toán
- Thiết kế thiết bị buồng để sấy chuối, năng suất 300kg/mẻ
- Thiết kế hầm sấy gỗ năng suất 1000m3/năm
 

Attachments

  • Thiết Kế Hệ Thống Thiết Bị Sấy.pdf
    3 MB · Views: 56

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,294
Latest member
sbobet2024
Back
Top