What's new

Cần mua chất chuẩn Crocin để chạy HPLC định lượng

pjm1212

New member
Xin chào cả nhà,
Lâu quá không vào diễn đàn.
Hiện tại em đang làm thí nghiệm chiết chất màu vàng crocin từ hạt dành dành.
Em có mẫu tổng số muốn xác định hàm lượng crocin trong mẫu bằng HPLC nhưng lại không có chất chuẩn này. Em chỉ cần một ít (đủ để chạy 1 đến 2 lần HPLC) nhưng mà bên cung cấp vật tư họ không bán.
Anh chị nào có hoặc biết chỗ cung cấp thì chỉ cho e mua với ạ. Hoặc anh chị biết phòng thí nghiệm nào có chất chuẩn này thì cho em xin thông tin với ạ.
Em cảm ơn rất nhiều.
 

Facebook

Top