What's new

Buồng đếm hồng cầu

LeVu

New member
Cho mình hỏi vì sao buồng đếm hồng cầu Neubauer ở ô chính giữa lại chia ra 25 ô lớn, mỗi ô lớn lại chia ra 16 ô vuông nhỏ
 

Similar threads

Facebook

Top