ai giải thích giùm mình với

pamtiteula

Junior Member
Đề bài: Ở một loài thực vật cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thu được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn được các hạt lai F2, xác suất để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là bao nhiêu:
A 0,31146
B 0,177978
C 0.07786
D 0.03664

đáp án là A
sau khi biện luận được đời F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 đỏ: 7 trắng thì xác suất cần tìm được tính như này:
(9/16)^3 x 7/16 x 4C3
mình không hiểu cách tính trên cho lắm ai có thể giải thích rõ ràng không? tại sao lại phải nhân thêm cả 4C3 nữa vậy?
 
4C3 là số cách lựa chọn bạn nha. VD: Đỏ - Đỏ - Đỏ - trắng hoặc Đỏ - Đỏ - trắng - đỏ.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top