What's new

Tại sao phải đường hóa trước khi thủy phân tinh bột

phungthianh

New member
Mọi người có biết viêc hồ hóa tinh bột trước khi thủy phân tinh bột có tác dụng gì không?
Có ai biết về chế phẩm enzyme Stargen 002 không, một loại enzyme không cần hồ hóa mà có thể thủy phân tinh bột dạng hạt thành glucose ấy.
 
việc hồ hóa tinh bột theo mình nghĩ nó giúp phá hủy một số liên kết có trong tinh bột như các liết kết bền như liên kết peptide việc này giúp cho emzyme amylase dễ dàng thủy phân tinh bột hơn.
 

Facebook

Top