Hỏi về cách lên men bã mía để làm thức ăn gia súc

namnguyen3000

Junior Member
Ai cho em hỏi về phương pháp lên men bã mía để làm thức ăn gia súc.Và các thành phần sau khi đã lên men và hàm lượng các chất ở trong.Em với làm cái này mong các pác chỉ giáo cho em :welcome:
 
<TABLE id=AutoNumber7 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" height=37 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top borderColor=#c0c0c0 width="198%" bgColor=#f7f9f9 colSpan=2 height=11>Mục đích của quá trình này là phá hủy cấu trúc sơ xợi của cellulose, hemicellulose… và tăng hàm lượng proteine trong thức ăn cho gia súc. Hiện nay, bên Nhật làm cái này với qui mô công nghiệp rồi, họ còn sang Việt Nam để định mua bã mía của mình. Về giống vi sinh vật để lên men, bạn có thể liên hệ với công ty La Ngà, đây vừa có bã mía vừa sản xuất giống vi sinh vật ( bình thường họ sản xuất giống Nấm men trong lên men bia, không biết có giống để lên men bã mía không).


Tăng cường chất lượng bã mía làm thức ăn gia súc bằng phương pháp lên men
</TD></TR></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top borderColor=#c0c0c0 align=middle width="2%" bgColor=#f7f9f9 height=11></TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=top borderColor=#c0c0c0 width="198%" bgColor=#f7f9f9 colSpan=2 height=11><TABLE height=526 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=800 border=0><!-- MSTableType="layout" --><TBODY><TR><TD vAlign=top width=800 height=454><!-- MSCellType="ContentBody" -->Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chăn nuôi là việc phụ thuộc vào chất lượng và giá thành các nguồn nguyên liệu để chế biến làm thức ăn. Trong khi đó nguồn phụ phế phẩm ở tỉnh Lâm Đồng rất phong phú và đa dạng như rơm rạ, bã mía, thân cùi bắp... vẫn chưa được khai thác và sử dụng triệt để. Phần lớn các phế phẩm này vứt bỏ ngoài đồng ruộng, ủ làm phân bón và sử dụng làm chất đốt gây ô nhiễm môi trường. Diện tích đất trồng cây công nghiệp đang được mở rộng, các vùng đất hoang hóa ngày càng bị thu hẹp, nguồn cỏ tự nhiên làm thức ăn cho trâu bò ngày càng hiếm. Các giải pháp về công nghệ xử lý và chế biến các phụ phế phẩm làm thức ăn cho động vật cần được nghiên cứu và áp dụng để khép kín chu trình sản xuất nông nghiệp tạo nên các sản phẩm hữu ích có chất lượng cao.
Đối với ngành công nghiệp đường mía, bã mía là sản phẩm phụ có lượng cellulose, hemicellulose và lignin cao. Các thành phần này chứa nguồn năng lượng dự trữ lớn. Nhưng bã mía có giá trị thức ăn thấp và rất khó thủy phân bởi men tiêu hóa của vi sinh vật trong dạ cỏ cho nên cần có các giải pháp công nghệ phù hợp để cải thiện chất lượng dinh dưỡng và tăng tỷ lệ tiêu hóa xơ sợi. Các giải pháp xử lý xơ sợi bằng phương pháp hóa học như xử lý bằng NaOH, urê và NH<SUB>4</SUB>OH mang lại hiệu quả rất khác nhau về quan điểm phân hủy sinh học khi so sánh với xơ sợi chưa xử lý (5).
Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành các thực nghiệm xử lý bã mía bằng phương pháp lên men sinh học, sử dụng các loài vi sinh vật có các men ngoại bào phân hủy xơ sợi mạnh để phá hủy một phần cấu trúc hóa học và tăng lượng sinh khối protein bổ sung làm thức ăn cho gia súc.
Bã mía được thu từ nhà máy đường La Ngà và các cơ sở sản xuất đường mía tại lâm Đồng, phơi khô và nghiền thành sợi có kích thước 2-3 mm. Bã mía được phối trộn với các thành phần CaCO<SUB>3</SUB>, CaSO<SUB>4</SUB>, (NH<SUB>4</SUB>)<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>, Urê, NaOH<SUB>3</SUB>, KH<SUB>2</SUB>PO<SUB>4</SUB>, MgSO<SUB>4</SUB> và FeSO<SUB>4</SUB> làm cơ chất lên men. Cơ chất này được thanh khử trùng bằng bức xạ gamma với liều xạ 15 kGy trên nguồn Co-60 và bằng hơi nước (121<SUP>o</SUP>C, 60-90').
Loài Pleurotus sajor-caju (Fr.:FR.)Fr. được sử dụng trong thực nghiệm. Các môi trường thạch khoai tây và hạt lúa mì được dùng để nhân sinh khối loài này trước khi lên men.
Lên men cơ chất được tiến hành ở nhiệt độ 28-30<SUP>o</SUP>C, độ ẩm không khí
85-90% trong thời gian 30 đến 45 ngày.
Lượng xơ sợi và protein thô được xác định theo quy trình chuẩn AOAC và bằng phương pháp Kjeldal. Mức độ tiêu hóa chất khô của bã mía trước và sau lên men được đánh giá bằng phương pháp tiêu hóa "nylon bag" trong dạ cỏ bò.

PHƯƠNG PHÁP THANH TRÙNG CƠ CHẤT LÊN MEN

Bã mía là loại phế phẩm rất thích hợp cho nấm và vi khuẩn trong tự nhiên phát triển. Tổng số vi khuẩn hiếu khí có trong bã mía 109-1010 tế bào/g và nấm mốc, men 106-107 tế bào/g. Các loài vi sinh vật nhiễm tạp này phát triển rất nhanh và cạnh tranh mạnh các chất dinh dưỡng với các loài vi sinh vật lên men chủ động. Hai phương pháp khử trùng cơ chất được sử dụng trong nghiên cứu là khử trùng cơ chất bằng chiếu xạ gamma và bằng hơi nước. Khi so sánh khả năng sinh trưởng của các vi sinh vật lên men trên cơ chất được khử trùng bằng hơi nước và chiếu xạ đều không bị ảnh hưởng và phát triển bình thường. Đối với phương pháp chiếu xạ gamma thì liều xạ 15 kGy là đủ để bất hoạt toàn bộ nấm mốc, nấm men có trong cơ chất. Phương pháp khử trùng này có nhiều ưu thế khi khử trùng một lượng lớn cơ chất.

HIỆU SUẤT LÊN MEN BÃ MÍA

Kết quả trên bảng 1 cho thấy hiệu suất lên men của loài Pleurotus sajor-caju trên cơ chất bã mía là 75,26%, nghĩa là sau thời gian lên men và phát triển sinh khối, lượng cơ chất mất đi 25%. Sự mất mát này chính là một phần cơ chất được sử dụng tạo sinh khối tế bào và một phần mất đi ở dạng khí CO<SUB>2</SUB> của quá trình phân hủy, chuyển hóa cơ chất. Ngoài ra loài Pleurotus sajor-caju mang lại hiệu quả sinh học cao, có 52,02 g nấm tươi trên 100 g bã mía khô.

BẢNG 1: HIỆU SUẤT LÊN MEN VÀ HIỆU QUẢ SINH HỌC CỦA LOÀI PLEUROTUS SAJOR-CAJU TRÊN CƠ CHẤT BÃ MÍA

<TABLE class=MsoNormalTable id=table1 style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 55.05pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 69.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" width=93>
Cơ chất

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 147.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=197>
Hiệu quả sinh học* (%)

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 5cm; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=189>
Hiệu suất lên men**(%)

</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 69.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=93>
Bã mía

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 147.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=197>
52.02+2.7

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 5cm; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=189>
75.26+3.6


</TD></TR></TBODY></TABLE>* Hiệu quả sinh học được tính toán (HQSH):
HQSH (%) = Trọng lượng nấm tươi / Trọng lượng khô cơ chất x 100
** Hiệu suất lên men được tính toán (HSLM):
HSLM (%) = Trọng lượng sản phẩm lên men / Trọng lượng khô cơ chất x 100

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA BÃ MÍA SAU KHI LÊN MEN

Chất lượng của bã mía sau khi lên men được đánh giá và thể hiện ở bảng 2. Khi kết thúc giai đoạn ủ sợi (sau 30 ngày), lượng cellulose, hemicellulose và lignin giảm không đáng kể. Nhưng ở giai đoạn hình thành quả thể (sau 45 ngày), các thành phần trên có chiều hướng giảm mạnh. ở giai đoạn này có thể một lượng cơ chất được huy động cho quá trình phát triển sinh khối tế bào. Đặc biệt là lượng lignin và hemicellulose giảm mạnh trên 9% so với trọng lượng chất khô cơ chất.

BẢNG 2: THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA BÃ MÍA SAU KHI LÊN MEN


<TABLE class=MsoNormalTable id=table2 style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 52.5pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="HEIGHT: 24pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 24pt" vAlign=top width=121>
Cơ chất lên men


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 134.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 24pt" vAlign=top width=180>
Thời gian lên men (ngày)


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 63.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 24pt" vAlign=top width=85>
Cellulose


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 24pt" vAlign=top width=104>
Hemicellulose


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 42.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 24pt" vAlign=top width=57>
Lignin


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 57.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 24pt" vAlign=top width=76>
Protein


</TD></TR><TR style="HEIGHT: 30pt"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt" vAlign=top width=121>
Bã mía


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 134.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt" vAlign=top width=180>
0


30


45


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 63.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt" vAlign=top width=85>
39.2


38.7


29.0


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 77.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt" vAlign=top width=104>
19.7


18.4


10.4


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 42.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt" vAlign=top width=57>
17.8


17.7


8.6


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 57.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 30pt" vAlign=top width=76>
1.5


7.0

9.1


</TD></TR></TBODY></TABLE>​
Thành phần lignin giảm là thông số rất có ý nghĩa đối với quá trình lên men sinh học làm biến đổi cấu trúc hóa học bền vững của xơ sợi nông nghiệp và tăng cường tỷ lệ tiêu hóa khi sử dụng làm thức ăn cho gia súc. Ngoài ra tổng lượng protein cũng được cải thiện đáng kể, tăng từ 1,5% đến 9,1% (sau khi lên men 45 ngày). Sự gia tăng này chính là nhờ sự biến đổi về mặt chất lượng từ nguồn nitơ vô cơ bổ sung trong cơ chất ở dạng (NH4)<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>, Urê và NaOH<SUB>3</SUB> thành nguồn nitơ hữu cơ dạng protein sinh khối tế bào vi sinh vật. Đây là một trong những điểm khác biệt căn bản so với phương pháp xử lý xơ sợi bằng hóa học làm thức ăn gia súc.
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIÊU HÓA CHẤT KHÔ CỦA BÃ MÍA LÊN MEN
Mức độ tiêu hóa chất khô bã mía trước và sau lên men được trình bày trên bảng 3. Thông số này được xác định trên cơ sở lượng chất khô bị phân hủy trong điều kiện thực nghiệm in vitro và in vivo dưới tác động của men pepsin, cellulase và men tiêu hóa của dạ cỏ bò theo thời gian ủ khác nhau 24, 48 và 72 giờ.
Lượng chất khô của bã mía lên men bị phân hủy (38,99%) trong điều kiện in vitro cao hơn so với bã mía không lên men (34,48%). Các thực nghiệm tiêu hóa trong dạ cỏ, chất khô của bã mía và bã mía lên men bị phân hủy 41% và 48,77% sau khi ủ 48 giờ. Sau 72 giờ, lượng chất khô bã mía lên men được tiêu hóa 50,55%. Như vậy, bã mía sau khi xử lý bằng phương pháp lên men sinh học bởi loài Pleurotus sajor-caju mức độ tiêu hóa được cải thiện hơn 10%. Đối với xơ sợi nông nghiệp có mức độ tiêu hóa ( 41% sau 48 giờ tiêu hóa trong dạ cỏ khi sử dụng làm thức ăn cho gia súc thay thế cho nguồn cỏ tự nhiên cần phải có phương pháp xử lý thích hợp để cải thiện chất lượng xơ sợi (3).

BẢNG 3: GIÁ TRỊ TIÊU HÓA CHẤT KHÔ INVINTRO
VÀ INVIVO CỦA BÃ MÍA TRƯỚC VÀ SAU KHI LÊN MEN (%)


<TABLE class=MsoNormalTable id=table3 style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN-LEFT: 52.5pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=252>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 91.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=122>
Bã mía trước
khi lên men


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=132>
Bã mía sau
khi lên men


</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=252>
Tiêu hóa chất khô In vitro


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 91.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=122>
34.48


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #99ccff; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=132>
38.99


</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=252>
Tiêu hóa chất khô In vivo (trong dạ cỏ bò)


24 giờ


48 giờ


72 giờ


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 91.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=122>

39.72


41.46


43.34


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid" vAlign=top width=132>

40.97


48.77

50.55


</TD></TR></TBODY></TABLE>​
Tóm lại, qua các kết quả nghiên cứu về xử lý bã mía bằng phương pháp lên men sinh học có thể nhận xét như sau:
Phương pháp xử lý bã mía bằng phương pháp lên men sinh học bởi loài Pleurotus sajor-caju là rất có hiệu quả, toàn bộ sản phẩm của quá trình sản xuất mía đường được sử dụng trong một chu trình khép kín, sản xuất sinh khối làm thực phẩm cho con người và chất lượng sản phẩm xơ sợi sau lên men được cải thiện có lượng protein cao và dễ tiên hóa làm nguồn thức ăn bổ sung cho gia súc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. AOAC. Methods of fiber analyses, Association of analytical chemists, Washington D.C., (1990).

Nguồn: Thông tin KH&CN Lâm Đồng</TD></TR></TBODY></TABLE>​
</TD></TR></TBODY></TABLE>​
 
cảm ơn bạn về bài viết này.Nhưng cái này thì mình đã có rồi.Cty mình đang làm với bọn Nhật rồi giờ mình muốn 1 phương pháp khác lên men bằng thành phần hóa học.CTy mình cũng có máy sấy bã mía thành thức ăn cho gia súc rồi.Giờ mình muốn tìm 1 công thức làm mới để phát triển thêm thôi.Cái quan trọng là công thức lên men bã mía và các thành phần của ba mía sau khi đã lên men
 
Tôi thì không làm trực tiếp về vấn đề này nhưng với câu hỏi của bạn : « Cái quan trọng là công thức lên men bã mía và các thành phần của ba mía sau khi đã lên men ». Tôi dạo qua một vòng các trang web của các nhà xuất bản thì thấy có rất nhiều bài báo và review về cái này. Bạn thử tìm xem.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Gudl’uk.
 
Cảm ơn bạn về thông tin thú vị này, có bác nào chuyên về phần này xin giải thích thêm nhe. Mình không làm về phân này, nhưng interested về nhưng mục này, khả năng ứng dụng khá cao, đồng thời tính khả thi cao
Once again, thanks dude :D
 
mình cũng tìm trên tất cả các trang web rồi nhưng những thứ đó thi nói chung chung chứ không phải cái minh cần.Mình cũng đã nhânk được công thức của bọn Nhật nhưng với những thành phần như vậy phai nhâp khẩu về với lại giá thành rất cao.Như vậy thì không được.Cách lên men bằng vi sinh bên minh đang áp dụng nhưng khi muốn ra sản phẩm thì phải thông qua máy sấy lên giá thành khá cao lên mình muốn tìm 1 cách làm mà các chất hóa học có sẵn ở thị trường Việt Nam để giảm giá thành tiêu thụ trong nước.Chứ tính giá thành như vậy thì người dân mình không thể chấp nhận được cái giá như vậy
 
Ở Nhật (hay Braxin) họ làm được với phương pháp lên men vì :
1, Họ sản xuất xăng sinh học từ cây mía, bã mía sẽ dẫn đến xử lý làm thức ăn gia súc
2, Họ sản xuất bằng phương pháp lên men với số lượng lớn
è giá thành không đắt.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Mình nói thêm về phương pháp hóa học, bản chất của quá trình là thủy phân một phần cellulose và hemicellulose. Nếu không dùng giống vi sinh vật thì người ta có thể dùng enzyme, nhưng hiện nay việc nghiên cứu enzyme cũng gặp bế tắc vì người ta tìm được enzyme rồi nhưng hiệu suất thu hồi, sản xuất còn rất thấp, không thể đưa ra sản xuất thực tế. Và nếu tình ra thì sản xuất nhờ giống vi sinh vật vẫn rẻ hơn.
<o:p> </o:p>
Theo mình phương pháp chủ đạo vẫn là lên men bằng vi sinh vật thôi. Còn nếu có phương phap hóa học khác thì mình chưa được biết.
 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD noWrap height=24>Kết quả nghiên cứu sử dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp nghiệp và hải sản làm thức ăn chăn nuôi </TD></TR><TR><TD>1. Kết quả nghiên cứu sử dụng rơm lúa, xử lý urê làm thức ăn cho gia súc nhai lại
Để nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phẩn có rơm lúa chế biến urê đến tăng khối lượng và tiêu hoá thức ăn ở bò đang sinh trưởng. Các tác giả Bùi Văn Chính, Nguyễn Hữu Tào và cộng tác viên đã tiến hành thí nghiệm nuôi dưỡng bò tại trung tâm Nghiên cứ bò và đồng cỏ Ba Vì - Hà Tây. 10 bò cái lai (Holstein x lai Sind), nuôi nhốt tại chuồng trong 8 tháng thí nghiệm. Cả 2 nhóm bò cùng được ăn khẩu phần cơ sở như sau: 0,25kg cám gạo; 0,25 kg bột sắn; 5,5kg cỏ xanh hàng ngày. Nhưng lô bò ăn rơm không chế biến được ăn tự do tảng urê rỉ mật (có 10% urê) và đã ăn được hàng ngày 0,8 kg tảng thức ăn này. Lô đối chứng được ăn tự do rơm chưa chế biến (rơm khô) còn lô thí nghiệm được ăn tự do rơm chế biến với urê (2,5% urê; 0,5% vôi và 0,5% muối ăn). Như vậy ở lô thí nghiệm rơm lúa chế biến urê là thành phần chính của khẩu phẩn (chiếm 67% chất khô của toàn khẩu phần) nhưng bò vẫn tăng trọng tốt trong cả 8 tháng thí nghiệm (449 g/ngày). Mặt khác giá tiền chi phí thức ăn cho 1kg tăng trọng ở lô thí nghiệm lại rẻ hơn 14%.
2. Kết quả nghiên cứu sử dụng cây ngô già xử lý bằng urê làm thức ăn cho gia súc nhai lại.
Để nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phẩn có thân cây ngô chế biến urê đến tăng khối lượng và tiêu hoá thức ăn ở bò đang sinh trưởng. Các tác giả Bùi Văn Chính, Nguyễn Hữu Tào và cộng tác viên đã tiến hành thí nghiệm nuôi dưỡng bò tại trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì - Hà Tây. Thí nghiệm tiến hành trong 90 ngày, cả 2 lô được ăn khẩu phần cơ sở như sau: cỏ xanh 9 kg; cỏ ủ chua 1kg; sắn củ 0,8kg; bột sắn 0,2kg; cám gạo 0,2kg. Lô đối chứng ăn thêm cỏ khô (ăn tự do); còn lô thí nghiệm ăn tự do cây ngô già chế biến urê (3% urê,; 0,5% muối ăn. . .). ở lô thí nghiệm cây ngô già đã chiếm 43% chất khô của toàn khẩu phần do đó giá thành thức ăn giảm đi 16%.
3. Kết quả sử dụng ngọn lá sắn ủ chua làm thức ăn cho gia súc.
Ước tính hàng năm ở nước ta có khoảng hơn 1 triệu tấn ngọn lá sắn tươi sau khi thu hoạch củ, còn ít được sử dụng làm thức ăn gia súc. Ngọn lá sắn tuy giàu protein (18-20% protein tính trong chất khô) nhưng lại chứa độc tố xyanoglucoxit làm gia súc chậm lớn hoặc có thể gây chế khi có hàm lượng cao. Nhưng khi chế biến bằng phương pháp ủ chua đã làm giảm rõ rệt hàm lượng độc tố (bảng 1).
Bảng 1. ảnh hưởng của phương pháp ủ chua đến hàm lượng độc tố a xit xyanhydric trong ngọn lá sắn.
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>Các phương thức chế biến
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>
Hàm lượng HCN (mg/kg chất khô)
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>- Ngọn lá tươi
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>
862,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>- Ngọn lá ủ chua
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>
32,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>- Ngọn lá ngâm, rửa trong 3 ngày
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>
467,0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>- Bột lá sắn khô
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 230.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=384>
90,2
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Theo quy định của Cộng đồng Châu Âu thì thức ăn hỗn hợp cho gia súc chỉ được phép chứa thấp hơn 60mg HCN, như vậy hàm lượng này ở ngọn lá sắn ủ chua là rất thấp. Rõ ràng phương pháp ủ chua vừa đơn giản vừa dự trữ được lâu, vừa làm giảm mạnh mẽ hàm lượng HCN. Kết quả sử dụng lá sắn ủ chua nuôi lợn thịt và bò sữa được trình bày ở bảng 2 và 3.
Bảng 2. ảnh hưởng của khẩu phần cỏ, ngọn lá sắn ủ chua đến tăng trọng và tiêu tốn thức ăn ở lợn thịt
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Chỉ tiêu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
Lô đối chứng (TA tinh + Premix vitamin)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
Lô Thí nghiệm (ngọn lá sắn ủ chua)
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Khối lượng lợn bắt đầu thí nghiệm (kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
21,2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
21,4
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Khối lượng kết thúc thí nghiệm (kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
77,0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
74,4
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Tăng khối lượng (g/ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
464,0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
442,0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng:
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>- Năng lượng trao đổi (Mcal)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
11,75
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
11,3
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>- Kg chất khô thức ăn
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
3,78
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
3,66
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>- So sánh giá tiền chi phí thức ăn (%)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
100
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
79,6
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Mỗi lô lợn gồm 12 con (Móng cái x Đại Bạch), thức ăn tinh có 12,5% protein và 3100 Kcal năng lượng trao đổi trong 1kg thức ăn. Thức ăn ở lô lợn đối chứng được bổ sung 0,2% premix vitamin và cho ăn tự do thức ăn tinh. Ngược lại ở lô thí nghiệm không bổ sung vitamin đồng thời giảm bớt 30% thức ăn tinh (tính theo khối lượng) và cho ăn thêm ngọn lá sắn ủ chua (ăn tự do). Kết quả cho thấy giá tiền chi phí thức ăn ở lô ăn lá sắn ủ chua đã giảm hơn 20% đồng thời làm tăng nguồn thức ăn tại chỗ cho các hộ nông dân.
Bảng 3. ảnh hưởng của khẩu phần có ngọn lá sắn ủ chua đến năng suất sữa của bò thí nghiệm.
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Chỉ tiêu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
Lô 1: Ngọn lá sắn ủ thay thế 60% cỏ xanh
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
Lô 2: Ngọn lá sắn ủ thay 100% cỏ xanh
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Yếu tố thí nghiệm:
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363> - Ngọn lá sắn ủ chua (kg/con/ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
14,5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
22,7
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363> - Cỏ xanh (kg/con/ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
11
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Năng suất sữa (kg/ngày/con)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363> - Giai đoạn chuẩn bị (15 ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
14,0<SUP>a</SUP>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
14,2<SUP>a</SUP>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363> - Giai đoạn thí nghiệm (60 ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
14,7<SUP>b</SUP>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
14,6<SUP>b</SUP>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 218.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=363>Tiêu tốn năng lượng trao đổi (Kcal/kg sữa)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 106.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=178>
2132
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 112.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=188>
2216
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Mỗi lô gồm 5 bò sữa (Holstein x lai Sind) lúc bắt đầu thí nghiệm bò ở tháng thứ 2 và 3. Cả 2 lô bò cùng được ăn 0,3kg thức ăn tinh tính cho 1kg sữa và 12kg bã bia hàng ngày cho 1 bò mẹ. Kết quả ở bảng 7 cho thấy có thể thay thế 60% cỏ xanh hoặc 100% cỏ xanh bằng lá sắn ủ chua trong khẩu phần cho bò sữa, năng suất sữa vẫn đạt khá cao và chất lượng sữa vẫn tốt. Mặt khác giá tiền chi phí thức ăn để sản xuất 1kg sữa ở lô thay thế hoàn toàn cỏ xanh bằng lá sắn ủ chua đã thấp hơn lô chỉ thay thế 60% cỏ xanh là 11,3%.
4. Kết quả nghiên cứu sử dụng thân cây lạc ủ chua làm thức ăn gia súc
Hàng năm nước ta có gần 12 triệu tấn thân cây lạc tươi, nhưng phần lớn khối lượng này được bỏ lại ngoài đồng làm phân bón, 1 phần nhỏ được dùng làm chất đốt. Lạc chiêm là vụ lạc chính, thường thu hoạch vào tháng 6 tháng 7 hàng năm, đúng vào mùa mưa nên thân cây lạc rất khó bảo quản vì cây lạc giàu protein rất dễ bị nấm mốc và vi sinh vật phân huỷ. Nghiên cứu ủ chua để dự trữ thân cây lạc đã được tiến hành tại Viện Chăn Nuôi và thu được kết quả tốt. Đô pH của cây lạc ủ chua đạt 4,3-4,5; hàm lượng a xít lactic đạt khá cao 2,8%. Kết quả thí nghiệm sử dụng thân lá cây lạc nuôi lợn thịt và bò sữa được trình bày ở bảng 4 và 5.
Bảng 4. ảnh hưởng của khẩu phẩn có thân lá lạc ủ chua đến tăng trọng của lợn thịt.
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 212.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=354>Chỉ tiêu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
Lô đối chứng: Thức ăn hỗn hợp
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 121.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=203>
Lô TN (TA hỗn hợp + cây lạc ủ chua)
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 212.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=354>Khối lượng lợn bắt đầu TN (kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
18,7
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 121.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=203>
19,0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 212.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=354>Tăng khối lượng (g/ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
430
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 121.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=203>
410
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 212.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=354>Tiêu tốn TA/kg tăng trọng:
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 121.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=203>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 212.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=354>- NL trao đổi (MCal)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
12,25
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 121.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=203>
11,75
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 212.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=354>- Khối lượng TA (kg CK/kg tăng P)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
3,88
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 121.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=203>
3,76
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 212.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=354> - So sánh tiền chi phí TA (%)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
100
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 121.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=203>
90,0
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Bảng 5. ảnh hưởng của khẩu phẩn có thân lá lạc ủ chua đến sản lượng sữa của bò .
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>Chỉ tiêu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
Lô I
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
Lô II
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>Giai đoạn thí nghiệm 1
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- Yếu tố thí nghiệm
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
ăn cỏ xanh
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
ăn cây lạc ủ chua
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- Năng suất sữa (kg/ngày/con)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414> + Giai đoạn chuẩn bị (15 ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
8,6
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
8,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414> + Giai đoạn thí nghiệm (45 ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
8,4
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
8,9
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- So sánh với năng suất sữa ban đầu (%)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
97,7
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
104,7
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- Tiêu tốn năng lượng trao đổi (Kcal/kg sữa)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>Giai đoạn thí nghiệm II (đảo lô)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- Yếu tố thí nghiệm
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
ăn cây lạc
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
ăn cỏ xanh
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- Năng suất sữa (kg/mg/con)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414> + Giai đoạn chuẩn bị (15 ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
8,1
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
8,7
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414> + Giai đoạn thí nghiệm (45 ngày)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
8,2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
8,0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- So sánh với năng suất sữa ban đầu (%)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
101,0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
92,0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 248.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=414>- Tiêu tốn năng lượng trao đổi (Kcal/kg sữa)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=143>
2557
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=180>
2613
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Mỗi lô thí nghiệm có 8 lợn thịt (Móng Cái x Đại Bạch) nuôi trong thời gian 4 tháng (đến khi xuất chuồng). Cả hai lô lợn cũng được ăn hỗn hợp thức ăn tinh có 12,5% protein và 3100 Kcal năng lượng trao đổi, ở lô đối chứng thức ăn tinh được bổ sung 0,2% premix vitamin, còn lô thí nghiệm không bổ sung. Lô đối chứng cho ăn tự do thức ăn tinh, lô thí nghiệm giảm đi 30% khối lượng thức ăn tinh và cho ăn tự do thân lá cây lạc ủ chua. Nhờ sử dụng thân lá lạc đã làm giảm tiền chi phí thức ăn rõ rệt.
Mỗi lô thí nghiệm có 13 bò sữa. Cả 2 lô cùng được ăn 5,8kg sắn củ; 3,5kg thức ăn tinh (gồm bột sắn 50%, cám gạo 25%, ngô 24%, premix khoáng 1%), nhưng 1 lô bò được ăn 32kg cỏ xanh còn lô kia được ăn thân lá lạc ủ chua ăn tự do (nhưng thực tế ăn được hàng ngày là 8,5kg) và 14kg cỏ xanh. Như vậy ở cả 2 giai đoạn thí nghiệm lô bò ăn cây lạc ủ chua đều cho năng suất sữa khá cao mạc dù cây lạc đã chiém 39% năng lượng toàn khẩu phần, đồng thời giá tiền chi phí thức ăn đã giảm đi 18,6%.
5. Kết quả nghiên cứu sử dụng lá mía ủ chua làm thức ăn cho gia súc nhai lại.
Khi thu hoạch mía làm đường, phần lá còn xanh chiếm từ 10-12% tổng sinh khối cây mía (Golh, 1993). Do đó ước tính ở nước ta hiện nay có khoảng 1,5 triệu tấn phụ phẩm này. Hiện nay ở nước ta và các nước nhiệt đới trồng mía còn rất ít công trình nghiên cứu chế biến, dự trữ lá mía làm thức ăn cho trâu bò. Mặc dù hàm lượng xơ cao (40-43% nhưng lá mía lại chứa một lượng đáng kể dẫn xuất không đạm thích hợp cho quá trình lên men dạ cỏ. Viện Chăn Nuôi đã chăn nuôi thành công phương pháp ủ chua lá mía. Thức ăn ủ này có pH: 4,4 và có thể dự trữ được hàng năm. Kết quả thí nghiệm tiêu hoá trên bò và thí nghiệm nuôi bò đang sinh trưởng bằng khẩu phần lá mía được trình bày ở bảng 6 và bảng 7.
Bảng 6. Tỷ lệ tiêu hoá của lá mía ủ chua trên bò thí nghiệm tiêu hoá (in vivo)
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 189.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=316>Phương thức chế biến lá mía
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 271.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=453 colSpan=3>
Tỷ lệ tiêu hoá (%)
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 189.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=316>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
Chất khô
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
Chất xơ
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
Chất hữu cơ
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 189.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=316>Lá mía khô
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
47,66<SUP>a</SUP>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
55,20<SUP>a</SUP>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
49,31<SUP>a</SUP>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 189.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=316>Lá mía chế biến 4% urê
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
50,65
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
58,96
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
53,05
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 189.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=316>Lá mía ủ chua
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
54,28<SUP>a</SUP>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
62,88<SUP>b</SUP>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=151>
55,9<SUP>b</SUP>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Thí nghiệm được tiến hành trên bò lai Sind với 3 nghiệm thức lặp lại 3 lần, bò được nuôi nhốt hoàn toàn để thu toàn bộ phân ba theo dõi thức ăn ăn được thực tế. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêu hoá biểu hiện ở bò ăn lá mía ủ chua là cao nhất ở cả 3 chỉ tiêu về tiêu hoá chất khô, chất hữu cơ và chất xơ. Với tỷ lệ tiêu hoá này lá mía ủ chua được coi là 1 loại thức ăn xanh thô có chất lượng tốt.
Bảng 7. ảnh hưởng của khẩu phẩn có lá mía ủ chua đến tăng trọng của bò TN
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>Chỉ tiêu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
Lô I: Khẩu phần cỏ khô
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
Lô II: Khẩu phần lá mía ủ
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>Khối lượng bò bắt đầu thí nghiệm (kg/con)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
160,5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
160,2
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>Khối lượng kết thúc thí nghiệm (kg/con)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
194,2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
195,8
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>Tăng khối lượng (g/ngày/con)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
560<SUP>a</SUP>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
590<SUP>b</SUP>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>Tiêu tốn thức ăn:
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>- Kg chất khô TA/kg tăng trọng
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
9,3
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
8,34
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>- Năng lượng trao đổi (Mccal)/kg tăng trọng)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
17,78
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
16,82
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 253.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=423>Tiền chi phí thức ăn (đồng/kg tăng trọng)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 84.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=142>
7860
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=165>
4540
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Mỗi lô thí nghiệm gồm 5 bò cái tơ (Holstein x lai Sind) được nuôi trong 60 ngày. Cả 2 lô bò được ăn khẩu phần cơ sỏ như sau: 0,37kg cám gạo; 2kg cỏ voi; 2,4kg bã sắn; nhưng 1 lô được ăn cỏ khô Pangola (ăn tự do) và thực tế đã ăn được 4,8kg/ngày; còn lô thí nghiệm được ăn lá mía ủ chua (ăn tự do) và thực tế ăn được 12,6kg/ngày. Rõ ràng tăng trọng ở lô bò ăn lá mía ủ chua là rất tốt, đặc biết gia tiền chi phí thức ăn là rất tháp. Do đó nguồn lá mía chưa được sử dụng thật sự là một nguồn thức ăn tiềm tàng rất cần được quan tâm.
Tóm lại:
- Bò được nuôi bằng khẩu phần với thức ăn chính là rơm chế biến urê hay cây ngô già ủ với urê, đồng thời được bổ sung thêm 1 lượng cỏ xanh (5-19kg/ngày) đã cho tăng trọng khá 10,5 - 13,5kg hàng tháng, mặt khác chi phí tiền thức ăn đã giảm đi rõ rệt.
- Ngọn lá sắn, thân cây lạc được chế biến theo phương pháp ủ chua có bổ sung các chất dễ lên men đã góp phần làm tăng nguồn thức ăn cho lợn và trâu bò với giá thành rẻ; đồng thời có ảnh hưởng tốt đến tăng trọng và sản lượng sữa ở gia súc.
- Lá mía ủ chua có thể coi là nguồn thức ăn xanh thô có giá trị đối với gia súc nhai lại. Bò ăn khẩu phần lá mía ủ chua đã tăng trọng tốt (590g/ngày) và chi phí tiền thức ăn thấp.
6. Kết quả nghiên cứu xử dụng rỉ mật trong nuôi dưỡng bò thịt
Các tác giả Vũ Chí Cương, Vũ Văn Nội, Graeme Mc Crabb, Phạm Kim Cương, Nguyễn Thành Trung, Đinh Văn Tuyền, Đoàn Thị Khang đã tiến hành thí nghiệm nhằm nghiên cứu thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của rỉ mật và đánh giá khả năng xử dụng rỉ mật két hợp với các nguồn thức ăn thô khác nhau trong khâủ phần vỗ béo bò thịt.
Kết quả cho thấy
Rỉ mật Việt nam có NLTD vào khoảng: 6,6 MJ/kg -7,5 MJ/kg chất khô, vật chất khô: 68,5 -76,7%, prôtêin thô xấp xỉ 1,8 %. Các chất khác trong rỉ mật đề thấp hơn so với nhu cầu dinh dưỡng tính trên 1 kg CK. Có thể xử dụng rỉ mật như là nguồn năng lượng chủ yếu trong khẩu phần bò thịt, sữa nếu prôtêin và một số chất khoáng được bổ xung hợp lý.
Bò vỗ béo bằng khẩu phần 2 kg thức ăn tinh, 5 kg cỏ và rơm ăn tự do không có hiệu quả vì tăng trọng thấp và tiêu tốn thức ăn quá cao. Khẩu phần vỗ béo bò thịt có hàm lượng rỉ mật cao (khoảng trên dưới 45%) có thể dùng đẻ vỗ béo bò thịt có hiệu quả với tăng trọng 0,6-0,7 kg/con/ngày và tiêu tốn thức ăn 6,23-7,25 kg chất khô/kg tăng trọng. Chất lượng thức ăn thô trong khẩu phần có ảnh hưởng rõ đến năng suất bò vỗ béo. Trong điều kiện Việt nam cỏ khô Păngola là nguồn thô tốt hơn rơm. Tuy nhiên, rơm cũng có thể dùng là nguồn thô trong khẩu phần vỗ béo bò thịt rất hiệu quả. Bò vỗ béo 2 tháng trước khi giết thịt có hiệu quả hơn vỗ béo 3 tháng.
7. Kết quả nghiên cứu sử dụng thức ăn protein hợp lý trong khẩu phần nuôi dưỡng bò thịt

Các tác giả: Vũ Chí Cương, Vũ Văn Nội, Graeme Mc Crabb, Phạm Kim Cương, Nguyễn Thành Trung, Đinh Văn Tuyền, Đoàn Thị Khang đã tiến hành 3 thí nghiệm tại Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Bavi, Hà tây và huyện Vĩnh tường, Vĩnh phúc trong các năm 2000 và 2001. nhằm mục tiêu khai thác các nguồn thức ăn sãn có để sử dụng cho các hệ thống chăn nuôi bò thịt
Kết quả: - Sử dụng máu ngựa để bao protein của hạt bông nhằm giảm phân giải dạ cỏ và tăng lượng protein thoát qua đã cải thiện tăng trọng thông qua việc cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn ở bò và không ảnh hưởng gì tiêu hoá các chất dinh dưỡng.
- Thay thế lá keo dậu khô với tỷ lệ 20, 30 và 40 % chất khô trong khẩu phần bò thịt không ảnh hưởng gì đến tăng trọng của bò, chất khô ăn vào /con/ngày, chất khô ăn vào tính cho 1 kg khối lượng trao đổi (g chất khô/kgW <SUP>0.75</SUP>/ngày) và tỷ lệ tiêu hoá (P > 0,05).
- Urê (1; 2 %) kết hợp với hạt bông làm giảm tăng trọng bò chút ít nhứng hiệu quả xử dụng thức ăn của bò chưa bị ảnh hưởng. Vì vậy để tiết kiệm có thể dùng hạt bông kết hợp với urê ở mức 1; 2 %.
- Khẩu phần nuôi bò thịt {45 % rỉ mật (theo chất khô) với hạt bông kết hợp 2 % máu ngựa, hoặc hạt bông kết hợp với lá keo dậu khô 20, 30, 40 % hoặc hạt bông kết hợp với urê 1; 2 % theo vật chất khô] có ME xấp xỉ 10-11 MJ/kg chất khô, protein thô 14 % có thể cho tăng trọng 0,6-0,7 kg/con/ngày với hiệu quả sử dụng thức ăn > 11 g tăng trọng/1 MJ ME. Với các khẩu phần như trên tỷ lệ tiêu hoá các chất có quan hệ tương quan khá chặt chẽ, đồng thời tăng trọng cũng tương quan khá tốt với thức ăn ăn vào. Vì vậy có thể dự đoán được tăng trọng với độ chính xác nhất định khi lập kế hoạch nuôi dưỡng.
- Tiêu chuẩn ăn của Kearl và tiêu chẩn INRA có thể dùng với độ chính xác khá tốt.
8. Kết quả nghiên cứu sử dụng phụ phẩm súc, hải sản làm thức ăn chăn nuôi.

8.1. Tình hình sử dụng phế phụ phẩm giết mổ và hải sản làm thức ăn gia súc.
Để khắc phục tình trạng lương thực thực phẩm ngày càng khan hiếm trong khi dân số lại ngày càng gia tăng, người ta thấy cần phải bảo quản và tái sử dụng những thứ mà trước đây coi thường vứt bỏ. Mục đích đầu tiên của việc dùng lại các chế phẩm trong chăn nuôi là để hạn chế sử dụng các loại ngũ cốc thức ăn cho người, đem nuôi gia súc. Như chúng ta đã biết, chi phí thức ăn thường chiếm từ 60-90% giá thành sản phẩm (Muller, 1991) nên việc thay thế thức ăn bằng những chất thải có ít giá trị thương mại sẽ làm giảm đáng kể gía thành sản phẩm chăn nuôi. Các phế thải nếu được chế bién đứng cách thì trông dễ ưa, có mùi vị ngon và giảm bớt hoặc mất đi các đặc tính của chất ban đầu. Nhìn chung các chất thải động vật không thể bằng các thức ăn mà chúng thảy thế nên khi nuôi dưỡng gia súc gia cầm bằng chất thải, chúng ta phải tạo ra cho khẩu phần có độ ngon miệng cao để gia súc ăn hết khẩu phần.
ở các nước có nền kinh tế phát triển, do việc giết mổ gia súc gia cầm tập trung với những thiết bị hiện đại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những sản phẩm phụ giết mổ được chuyển ngay khỏi cơ sở giết mổ và chế biến theo dây chuyền công nghiệp hiện đại như bột máu bằng phương pháp sấy phun, xương, nội tạng được tách mỡ (rendering) công pha sấy kho nghiền nhỏ thành xương, bột thịt, lông vũ, sừng móng được thuỷ ohân bằng axit hoặc kiềm sau đó sấy phun thành bột keratin.
Các sản phẩm phụ đánh bắt hải sản (bycatches) và từ chế biến thuỷ snả được bảo quản đông lạnh và thu gom lại các Trung tâm lớn để sấy thành bột hoặc tách dầu cá, hoặc ủ chua (silage).
Những sản phẩm chế biến từ phụ phẩm đã trở thành những phần (ingredient) với những liều lượng cố định trong thức ăn công nghiệp cho các đối tượng gia súc gia cầm khác nhau.
ở các nước đang phát triển tình hình sản xuất sử dụng các sản phẩm từ phế phụ phẩm ngành giết mổ còn nhiều hạn chế. Đi sâu nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này người ta thấy rằng ở các nước này thếu các cơ quan có năng lực để kiểm soát và tư vấn để phù hợp, thếu nhận thức về tầm quan trọng kinh tế của phế thải gia súc, thiếu các công nghệ phù hợp để bảo quản nguyên liệu nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Về mặt con người thì chưa có chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ. Mặt khác do tình trạng giết mổ gia súc phân tán, không có các lô mổ hiện đại đã làm hạn chế việc thu thập dự trữ nguồn phế phụ phẩm này. Ngoài ra các vấn đề về giao thông, phương tiện đi lại, phương tiện vận chuyển, các thành viên xã hội cũng là những nguyên nhân gây nên các hạn chế trong việc nghiên cứu sử dụng phụ phẩm giết mổ gia súc. Nhiều người không biết rằng phế phụ phẩm sắn có là có giá trị để chế biến nhiều loại sản phẩm cuối cùng hữu ích và quan trọng. thậm chí ngay cả khi biết tới điều này thì thông tin nói chung chỉ dựa vào những gì người ta thấy ở các nước phát triển. Sự thật, có thể chế biến nguyên liệu ở nông thôn để có thể sử dụng lại sau này lại thường xuyên không được biết đến. Cũng vì thế nên không có các cán bộ được huấn liyện về công nghệ bảo quản ở các nước này. ở các nước đang phát triển muốn cho công nghệ chế biến phụ phế phẩm phát triển nhanh chóng thì cũng không thể đâù tư vốn lớn vào cơ cấu hạ tầng của nhà máy và máy móc như ở các nước phát triển. Công nghệ được đề xuất ở các nước đang phát triển phải đơn giản và vốn đầu tư ít. Công nghệ được đề xuất ở các nước này là công nghệ hai giai đoạn (Two-tier Technology) bảo quản nguyên liệu một cách tốt nhất ở nơi sãn có sau đó nguyên liệu đã được bảo quản này có thể vận chuyển và chế biến thành sản phẩm cuối cùng tại một địa điểm trung tâm. Phương pháp này là cần thiết vì chế biến nguyên liệu thành sản phẩm cuối cùng ở nơi có nguyên liệu khi số lượng nguyên liệu sãn có chỉ có ít là không kinh tế. Mặt khác phương pháp công nghệ hai giai đoạn này giúp cho việc giải quyết công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nôn thôn. Chẳng hạn để sơ chế phụ phẩm từ 10 bò, 20 lợn hoặc 50 cừu/ dê thì phải sử dụng hai lao động cả ngày. Như vậy công việc giết mổ hàng năm 3 triệu con bò hoặc 6 triệu con lợn hoặc 15 triệu dê/cừu sẽ cung cấp việc làm cho khoảng 2000 người (Mahendra Kumar, 1989)
Ngoài ra công nghệ bảo quản là một hệ thống duy nhất để giải quyết cả hai vấn đề: chất thải và kiểm soát ô nhiễm tạo ra một môi trường sạch sẽ, tạo nên các điều kiện sống tốt hơn và lạnh mạnh hơn cho con người.
Việt Nam có tình hình sử dụng các loại phụ phẩm này giống như các nước đang phát triển và thậm chí có nhiều điều còn lạc hậu như vệ sinh trong giết mổ, sử dụng không qua chế biến (nuôi cá bằng chất chứa dạ cỏ, hoặc xác súc vật chết v.v.v) để hư hỏng qua gây lãng phí và ô nhiễm môi trường (đầu tôm, thối vào mùa mưa, xương từ nhà ăn, phơi tôm, cá gặp mưa v.v..)
Công việc nghiên cứu để sử dụng loại sản phẩm phụ này làm thức ăn chăn nuôi được bắt đầu vào năm 1991 dưới dạng 1 đề tài chấp Nhà nước giai đoạn 1991-1995 do GS. Lê Văn Liễn chủ trì. kết quả nghiên cứu đã tạo ra được các sản phẩm chế biến có thể bảo quản lâu ở nhiệt độ bình thường và sử dụng nó trong chăn nuôi. Những sản phẩm đó là: bột xương, bột máu, bột chất chứa dạ cỏ, bột lông sừng móng, bột đầu tôm, đầu tôm ủ chua trong rỉ mật, cá ủ chua trong rỉ mật.
Việc sử dụng các sản phẩm này trong chăn nuôi còn ở giai đoạn thực nghiệm, sẽ được nêu lên ở phần sau:
8.2. Kỹ thuật sử dụng thức ăn từ phụ phẩm súc, hải sản nuôi gia súc gia cầm
Kỹ thuật sử dụng các sản phẩm chế biến từ phụ phẩm súc, hải sản là tìm ra liều lượng thích hợp trong khẩu phần, phương thức nuôi dưỡng để vật nuôi ăn được nhiều và tiêu hoá tốt. Công việc này đòi hỏi các nhà nghiên cứu dinh dưỡng vật nuôi tiến hành nhiều thí nghiệm với các đối tượng gia súc khác nhau. Lứa tuổi khác nhau. Mục đích khai thác sản phẩm khác nhau và ở những điều kiện sinh thái khác nhau. Mặt khác một số thức ăn từ phụ phẩm súc hải sản gây ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn cảm quan của chất lượng sản phẩm chăn nuôi (màu sắc, mùi vị của thịt, trứng, sữa) nên cần nghiên cứu xác định những liều lượng tối đa, tối thiểu của thức ăn loại này trong khẩu phần của gia súc, gia cầm.
Đối với nước ngoài:
Thực tế trong thương mại khi phối chế một thành phần nào vào khẩu phần ăn cho vật nuôi cũng phải quan tâm đến giá của thành phần đó để mang lại lợi nhuận chăn nuôi.
ở các nước Châu Âu để xác định được lượng bổ sung thức ăn từ phụ phẩm súc, hải sản trong khẩu phần ăn của các đối tượng vật nuôi ở các giai đoạn phát triển khác nhau (bảng 1 và 2)
Bảng 1. Mức độ bổ sung tối đa các sản phẩm phụ giết mổ vào khẩu phần ăn vật nuôi (%)
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Khẩu phần ăn cho
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
Bột xương thịt
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
Bột lông
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
Bột máu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
Bột sản phẩm phụ gia cầm
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Gia cầm
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
2,5-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
2-2,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Sinh trưởng
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
2-5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Đẻ
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
6
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Giống
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Khởi động
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
3-6
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
1
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
1
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
2-2,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Kết thúc giai đoạn gà dò
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5-6
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
4-7,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Khẩu phần khởi động
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
3
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Gà Tây sinh trưởng
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Gà tây nuôi thịt
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Giai đoạn cuối
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Khẩu phần khởi động cho vịt
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
2
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Giai đoạn kết thúc
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
4-5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Lợn
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Cai sữa (3 tuần -20kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
0-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Sinh trưởng (20-50kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
2,5-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
0-1
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
0-2,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Kết thúc (>50kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
4-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
0-2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2,5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
0-2,5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Thức ăn nhai lại
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
0
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
0
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Bò sữa
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
2,5-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2,5-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2,5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
2,5-5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Bò đực
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2,5-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2,5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
2,5-5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 154.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=257>Dê, cừu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=150>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 58.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=98>
2,5-5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 49pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=82>
2,5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=168>
0-5
</TD></TR></TBODY></TABLE>Nguồn: F.Debor và H.Bickel, 1988.

Bảng 2. Mức bổ sung tối thiểu và tối đa bột cá vào khẩu phần ăn vật nuôi (%)
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
Mức tối thiểu
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 0.75pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 202.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=338 colSpan=3>
Mức tối đa (%)
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
Mỡ cá thấp
<6%
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
Trung bình
7-10%
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
Cao
>10%
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Đối với gia cầm
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Khẩu phần khởi động cho gà
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
4
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
10
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
8
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Gà sinh trưởng
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
4
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
8
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
6
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Giai đoạn kết thúc
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
8
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
6
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Khầu phần khởi động cho Gà Tây
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
6
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
12
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
9
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Sinh trưởng
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
4
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
10
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
7
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Kết thúc
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
1
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
8
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
3
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Gà mái đẻ
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Gà mái giống
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
4
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
15
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Đối với lợn
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Cai sữa (3 tuần -20kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
5
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
không hạn chế
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
12
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
12
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Sinh trưởng (20-50kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
2
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
12
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
8
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
5
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Kết thúc (>50kg)
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
1
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
10
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
4
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
3
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Giống và cái sữa
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
4
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
không hạn chế
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
12
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
12
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 452.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=755 colSpan=5>Trong khẩu phần bò thịt trên cơ sở có ủ chua
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Bò sinh trưởng
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
200
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
250
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
250
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
250
</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 0.75pt solid; WIDTH: 182.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=304>Giai đoạn kết thúc
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
200
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
250
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
250
</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.75pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 67.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.75pt solid" vAlign=top width=113>
250
</TD></TR></TBODY></TABLE>
2.2. Trong nước:
ở Việt Nam, thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm súc, hải sản chưa được chế biến công nghiệp, nếu sử dụng những sản phẩm chế biến mới chỉ bắt đầu với những kết quả nuôi thử nghiệm của các nhà nghiên cứu chăn nuôi Những kết quả đó là:
2.2.1. Kết quả sử dụng bột chất chứa dạ cỏ và chất chứa dạ cỏ ủ chua nuôi gia súc.
Theo Bo Gohl (1981), chất chứa dạ cỏ phơi khô có thể thay thế tới 100g, khối lượng thức ăn tinh trong khẩu phần của lợn mà không làm giảm khả năng tăng trọng hay hiệu quả sử dụng thức ăn. ông còn cho rằng chất chứa dạ cỏ ủ chua rất ngon miệng đối với lợn và chúng có thể ăn tới 0,5 kg/ngày/con. Theo I.Mann (1962) có thể sử dụng chất dạ cỏ khô thay thế 10% cám trỏng khẩu phần ăn của gà kết quả nghiên cứu của Lê Văn Liễn và các cộng sự (1995) đã chỉ rõ, sử dụng chất chứa dạ cỏ khô hấp phụ dịch thuỷ phần lông, sừng, móng để phơi khô nghiền bộ làm thức ăn giàu protein nuôi gia súc, gia cầm. Theo cách sử dụng này tác giả đã dùng chất chứa dạ cỏ phơi khô hấp phụ vào máu biến máu dạng lỏng thành rắn đóng cục dẽ dàng trong phơi khô. Cũng vấn nhóm tác giả này của Viện Chăn Nuôi và Nguyễn Thị Liên Đại học Nông lâm Huế năm 2000 đã công bố kết quả sử dụng 1% axit Formic hoặc 10% rỉ mật ủ chua với chất chứa dạ cỏ bảo quản ít nhất được 60 ngày và nuôi lợn thịt với mức 0,8 kg/con/ngày cho tăng trọng 704 g/con/ngày.
2.2.2. kết quả nghiên cứu sử dụng bột lông sừng móng làm thức ăn chăn nuôi
Trong quá trình thuỷ phân lông, sừng, móng giá trị protein của bột này và sử dụng nó nuôi gà vịt (Lê Văn Liễn, Lương Tất Nhợ, Hoàng Văn Tiệu và Nguyễn Song Hoan, 1993).Với mức bổ sung 5% trong khẩu phần thay thế 50 protein của bột cá. Đàn vịt Anh Đào và Bắc Kinh, vẫn đẻ trứng bình thường như lô dùng bột cá, song giá thành sản phẩm có hạ hơn do giá thức ăn thấp. Cũng loại thức ăn này Nguyễn Viết Hải, Nguyễn Thị Tịnh, Trần Quốc Việt, Lê Văn Liễn, 1994 đã sử dụng nuôi lợn với mức 5 và 7,5% trong thay thế 50-75% protein tử bột cá trong khẩu phần . Song với gà đẻ trứng giống Golflirn-54 chỉ thay thế được 50% protein (5%) trong khẩu phần.
2.3.3. Kết quả nghiên cứu sử dụng bột máu trong chăn nuôi
Với 3 phương pháp sử lý ban đầu khác nhau trong quá trình sản xuất bột máu đã thu được sản phẩm có hàm lượng protein khác nhau: 90,7%; cho bột máu luộc chính. 83,7% protein cho bột máu xử lý 1,5% với bột và 44,73-50% cho bột máu hấp phụ bằng chất chứa dạ cỏ. Các tác giả Lê Văn Liễn, Trần Xuân Hoàn, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị Tịnh và Bạch Thị Yến 1994 đã sử dụng các loại bột máu này trong thay thế các loại bột cá có hàm lượng protein tương ứng với mức 100% cho lợn thịt, 50% cho gà đẻ và 75% cho vịt giống Khaki Campbell.
2.2.4. Kết quả nghiên cứu sử dụng bột đầu tôm làm thức ăn chăn nuôi
Trong công nghiệp chế biến tôm xuất khẩu, phụ phẩm tôm chiếm 50-55% khối lượng bao gồm đầu 34-45%; vỏ, đuôi và chân 10-15%.
Những phụ phẩm này thường được cho vịt ăn tươi hoặc hấp chín. Vào những ngày trời nắng dân ta phơi đầu tôm để dự trữ, bột đầu tôm phơi nắng bị hao hụt nhiều protein. Bột tôm phơi nắng chỉ chứa 120-30%. Hàm lượng này cao hơn ở bột đầu tôm sấy khôi (38-40%).
Các tác giả Phạm Quang Hoán, Lê Văn Liễn 1996, Nguyễn Ngọc Thạc đã sử dụng bột tôm chứa 38,77% protein nuôi gà Broiler giống HV58 và gà đẻ trứng giống Leghorn với mức 3,2% (gà thịt 0-4 tuần tuổi); mức 1,6% (gà thịt 5-7 tuần tuổi) và 3,4% (gà đẻ trứng, đã thu được kết quả tốt).
2.2.5. Kết quả nghiên cứu sử dụng cá, đầu tôm ủ chua nôi lợn và vịt
Để giữ được chất lượng và giảm gây ô nhiễm môi trường, đầu tôm và phụ phẩm cá được lên men vi sinh vật với 10-15% rỉ mật - nguồn phụ phẩm mía đường của đất nước. Kết quả nghiên cứu sử dụng sản phẩm chế biến này nuôi lợn được công bố năm 1994 là các tác giả Lê Văn Liễn, R.Sansoucy và Nguyễn Thiện trong sử dụng chất ủ chua (đầu tôm, máu rỉ mật theo tỷ lệ tương ứng và nuôi lợn thịt với nước 5% protein từ bột cá cho lợn tăng trọng nhanh).
Nhóm tác giả Lê Văn Liễn, Phạm Thị Thoa và Nguyễn Thị Phụng năm 1998 đã thu được kết quả thí ngiệm sử dụng cá ủ chua với rỉ mật nuôi lợn thịt giống Landrace. Mức bổ sung cá ủ chua là 6% theo VCK trong khẩu phần cho tăng trọng trung bình 602 g/con/ngày.
</TD></TR><TR><TD align=right>
TS. Nguyễn Hữu Tào; GS. Lê Văn Liễn - PGS. Bùi Văn Chính; Th.S. Vũ Chí Cương -Viện Chăn Nuôi</TD></TR></TBODY></TABLE>

Và đây là phương pháp ủ chua tự nhiên : ( cũng như ở một topic khác có người hỏi giữa lên men tự nhiên và lên men sử dụng chủng vi sinh vật có gì khác nhau. Bạn sẽ thấy được ưu, nhược điểm của từng phương pháp.)


CÁCH Ủ CHUA CỎ CHĂN NUÔI
Lợi ích:


-Dự trữ cỏ cho thời gian thiếu cỏ tươi (mùa nắng kéo dài, mưa bão...)


-Tạo nguồn thức ăn dinh dưỡng cao (giàu đạm, đường, sinh tố...), dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều men vi sinh hữu ích cho hệ tiêu hóa của gia súc.


Vật liệu:


-Các loại cỏ chăn nuôi, đặc biệt đối với cỏ Sweet Jumbo.


-Thân lá bắp (ngô) non, bắp nếp sau thu trái (thân lá còn xanh), thân lá khoai lang, đậu, các loại phụ phẩm tươi khác từ cây trồng.


- Ngoài ra còn cần thêm muối ăn (2-2,5%), mật rỉ đường (2-3% tuỳ loại cỏ, cỏ ngọt nhiều thì ít rỉ đường, cỏ già, ít ngọt thì nhiều rỉ đường), ít bột đá vôi CaCO3, một ít rơm khô hay bã mía khô.


Nguyên lý:


Ủ chua cỏ là quá trình lên men yếm khí trong thùng kín có nhiệt độ và ẩm độ thích hợp, cỏ lên men chua tạo ra a-xít lắc-tích, làm giảm độ pH xuống tới mức có tác dụng ức chế các vi khuẩn có hại gây thối rữa cỏ. Vì vậy, cỏ ủ chua cần thái nhỏ và nén thật chặt trong thùng hay hố/hồ để không còn không khí giữa các khoảng hở trong cỏ.


Điều kiện:


-Hố/ hồ hay thùng ủ phải sạch sẽ, đủ chắc để lúc nén cỏ không bị nứt bưởng, thủng, không để nước mưa, không khí lọt vào.


-Cỏ còn tươi, sạch, không thối mốc, thu ở thời kỳ có giá trị dinh dưỡng cao nhất hoặc kết hợp sao có lợi nhất (thu trái sớm để có thân lá còn xanh tốt).


-Độ ẩm cỏ lúc ủ tốt nhất là 65-70% (cỏ tươi thu xong phơi một nắng). Do đó, ngày mưa không nên cắt cỏ ủ, nếu cỏ hơi khô quá, tưới thêm rỉ đường cần pha thêm ít nước...


-Cỏ sau thu, cần ủ ngay trong ngày.


Dụng cụ:


- Thùng phuy, lu nhựa dầy có dung tích 200 lít, có nắp đậy kín


- Hồ xi măng, hố đất nện chặt có lót lớp nhựa nylông dầy không thấm, thể tích mỗi hố có thể là 1m x 1m x 1,5 m = 1,5 m3


Quá trình ủ chua:


-Vệ sinh thùng, hồ/hố, lót nilông nhựa sạch


-Lót ở đáy hố/ thùng một lớp rơm hay bã mía khô dầy khoảng 10 cm (để rút bớt nước chua lắng xuống). Nếu là hố đất đào nện chặt, phủ kín ny lông khắp bề mặt đáy, thành hố.


-Xử lý cỏ: Cắt cỏ buổi sáng, phơi một buổi nắng, nhớ trở cỏ 2-3 lần cho khô đều. Để đảm bảo độ ẩm cỏ khoảng 65-70%, cần xác định bằng cách lấy ngẫu nhiên 3-4 lá cỏ, mỗi lần nắm 1 lá trong lòng bàn tay chừng 1 phút, khi mở bàn tay ra, lá cỏ không xếp nếp rõ ràng, không giòn gãy, không rỉ nước. Thái cỏ nhỏ 5-10mm, cho vào thùng/ hố từng lớp mỏng 15 cm, đạp bằng chân sạch để nén chặt cỏ xuống còn độ 10 cm, rải muối ăn và tưới nước rỉ đường đều lên mặt cỏ theo tỷ lệ nhất định (thí dụ 190 kg cỏ + 4-5 kg muối ăn + 5-6 kg rỉ đường).


- Đậy nắp thật kỹ có trét hồ bằng tro. Với hồ/ hố lớn, dùng ny lông phủ kín mặt, đặt các bao cát hay đất lên dằn cho chặt (Nếu nén không chặt, bên trong còn không khí, cỏ có thể không chua, bị thối)


-Hồ/hố hay thùng cần có mái che mưa nắng tốt. Nước mưa không được thấm vào hố.


-Thời gian ủ khoảng 6-8 tuần thì cỏ chua, bắt đầu cho trâu bò ăn được.


Sử dụng:


-Nên ủ nhiều thùng, nhiều hố riêng biệt, mỗi lần lấy cỏ trong một thùng/ hố cho ăn gọn trong vài ngày sau khi mở nắp lấy cỏ.


-Lấy từng lớp cỏ từ trên xuống cho gia súc ăn, phần còn lại vẫn phải đậy kín và kỹ.

-Lần đầu tiên ăn cỏ ủ chua, gia súc chưa quen mùi vị lạ, nên cần cho gia súc quen dần: trộn ít cỏ ủ chua vào cỏ tươi, rồi tăng dần lượng cỏ ủ chua, đến lúc quen rồi, chúng sẽ rất thích ăn toàn cỏ chua.
(Nguồn tin: NNVN)


Tin được đăng ngày: 26 tháng 12 năm 2005

Thêm nữa :
http://agriviet.com/news_detail1144-c54-s49-p0-u_thuc_an_xanh.html
Ủ thức ăn xanh
Gửi bởi: khucthuydu
..::Agriviet.Com - Xem3000::..

<!--- <a title="In bản tin" href="./?comp=news&print=1&id=<>? echo $nw['news_id'];?>" target="_blank">--->
  • <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Cỏ xanh hay một số phụ phế phẩm khác nhiều nước như: Vỏ, lỏi trái thơm, bã trái điều, hèm bia. <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Vấn đề ủ xanh đặt ra khi nguồn cỏ xanh dồi dào vào mùa mưa, nhưng ta không thể phơi khô cất giữ đến mùa khô được. Ngược lại, nếu khi cần mới cắt cho ăn thì chất lượng cỏ thay đổi rất nhiều, cỏ già sẽ kém tiêu hoá, lượng đạm giảm đáng kể và Lignin tăng. Đối với mỗi loại cỏ có thời kỳ thu cắt tối ưu.
  • Phạm vi trong tỉnh: Thân vỏ bắp non, xác khoai mì, thân cây họ đậu, dây khoai lang... là nguồn nguyên liệu khá lớn có thể dự trữ làm thức ăn xanh cho bò.
Bản chất của quá trình ủ cỏ:
Quá trình ủ cỏ là quá trình lên men yếm khí trong hầm ủ khi có đủ độ ẩm. Giữ vai trò chính trong quá trình ủ cỏ là các vi khuẩn lên men lactic có sẵn trong cỏ xanh. Những quá trình chính sau đây xảy ra trong quá trình ủ cỏ:
1. Hoạt động hiếu khí:
Những tế bào cỏ tiếp tục hô hấp, tiêu thụ oxy còn lại trong hầm ủ vào tạo ra khí CO và nước, kèm theo toả nhiệt lượng. Đồng thời nấm men và mốc vẫn tiếp tục phát triển. Nếu ủ đúng kỹ thuật giai đoạn này sẽ ngắn, nhiệt độ sẽ không lên quá 38<SUP>o</SUP>C. Nếu cỏ vào hầm ủ chậm, cỏ nén không chặt, để không khí lọt vào, thì giai đoạn này kéo dài, tổn thất lớn và nhiệt lượng thừa sinh ra làm nóng và hỏng cỏ.
2. Hoạt động yếm khí:
Khi toàn bộ lượng ôxy còn lại trong hầm ủ đã bị tiêu diệt hết ở giai đoạn trên, vi khuẩn yếm khí bắt đầu hoạt động và sinh sôi nhanh. Đồng thời nấm men và mốc bị chết đi. Một số enzym thực vật vẫn tiếp tục hoạt động. Những biến đổi sinh hoá sau đây sẽ xảy ra:
  • <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Đường chuyển hoá thành acid lactid ,acid Acétic, rượu và CO<SUB>2</SUB> . <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Protein được thuỷ phân thành Peptic, NH4<SUP>+</SUP>, Aminoacid, amin, amid.
  • Khi độ chua cỏ đạt đến một giá trị nhất định, vi khuẩn chết, enzym ngưng hoạt động và cỏ ủ có chất lượng ổn định. Giá trị này phụ thuộc vào vật chất khô ban đầu của nó.
Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ủ cỏ:
  • <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Thành phần hoá học của cỏ đem ủ liên quan đến chất lượng cỏ ủ. <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Chất lượng cỏ ủ phụ thuộc vào bản chất nguyên liệu đầu, cụ thể là vật chất khô, hàm lượng đường... <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Bổ sung nguồn đường dễ lên men cụ thể là rỉ mật, cám...một số phụ phẩm khác. <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Nếu có điều kiện phơi héo cỏ, độ ẩm khoảng 70%, kèm theo bổ sung rỉ mật 2-4% (tuỳ thuộc nguyên liệu ủ có nhiều hay ít đường). <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Không ủ cỏ trực tiếp dưới dạng tươi, ngoại trừ bắp, cao lương. <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Nếu cắt cỏ gặp lúc thời tiết xấu thì dùng rơm băm, bã mía cho vào hầm để hút bớt dịch cỏ, lượng mật phải bảo đảm.
  • Ngoài ra còn bổ sung muối đề phòng cỏ ủ chua quá. Ngoài ra muối và đường đều tăng áp suất thẩm thấu, giảm sự mất mát vật chất khô.
Cách đánh giá chất lượng ủ cỏ (đánh giá bằng cảm quan):
  • <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Mùi thơm acid dễ chịu, nếu mùi rất khó ngửi là cỏ hư phải bỏ. <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Vị không đắng và không chua gắt. <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Không có nấm mốc. <LI style="MARGIN: 6pt 0in; TEXT-ALIGN: justify">Độ ẩm và màu: đồng đều. Khi cỏ ủ quá ẩm sẽ có màu sậm, nhớt, mùi khó chịu. Thông thường màu vàng xanh của dưa cải là màu thích hợp nhất.
  • Lá cỏ ủ không có sự tổn thất. Cỏ ủ xấu có vẻ nhiều xơ hơn lá còn rất mỏng.
Cách kiểm tra độ ẩm của cỏ trước khi ủ mà không cần gởi mẫu đến phòng thí nghiệm:
Cỏ thái nhỏ nắm trong lòng bàn tay trong vòng 30 giây, rồi từ từ thả ra, nhận xét cỏ trong lòng bàn tay sẽ suy ra độ ẩm:
· Nếu dịch cỏ chảy dễ dàng qua kẻ ngón tay: Độ ẩm 75-85% không thích hợp để ủ.
· Nắm cỏ giữ nguyên hình dạng, tay ướt, độ ẩm từ 68-75%. Khi ủ cỏ này vẫn bị thất thoát dịch cỏ, nhưng với chất bổ sung rỉ mật 2-4% thì chất lượng cỏ ủ sẽ cao.
· Cỏ nắm vào sẽ bung ra ngay khi mở tay: ẩm độ thấp hơn 60%. Nếu là cỏ rất non thì có thể ủ chất lượng tốt với ẩm độ này, ngược lại cỏ sẽ dễ dàng bị mốc. Xử lý trường hợp này là trộn chung với cỏ ướt hay thêm nước hoà rỉ mật.
Thực hành ủ thức ăn xanh:
1. Ủ cỏ xanh với rỉ đường và muối.
· Nguyên liệu: Có thể ủ xanh cỏ tự nhiên, cỏ trồng (như cỏ voi, cỏ sả, cỏ họ đậu) hay thân cây bắp tươi, cây đậu phụng thậm chí cả cây lục bình. Cỏ nên cắt vào thời điểm trước khi ra hoa. Cỏ không quá non chứa nhiều nước khó ủ, cũng không chờ cỏ quá già. Nếu là cỏ trồng nên cắt sau 45 ngày. Có thể ủ nhiều loại cỏ họ đậu với nhau, cỏ họ đậu nên ủ chung với cỏ voi. Các nguyên liệu bổ sung như rỉ đường 2 – 4%, muối 1 – 2% so với trọng lượng cỏ tươi.
· Chuẩn bị nguyên liệu ủ cỏ: Chọn ngày nắng ráo để cắt cỏ, trải ra sân phơi cho héo, sau đó cắt ngắn độ 2-3 cm.
2. Ủ chua thân, vỏ bắp thu trái non.
a. Nguyên liệu: Vỏ bắp non, thân cây bắp non sau khi kết thúc thu hoạch trái, nguyên liệu bổ sung là mật đường 5%, muối 1% so với trọng lượng thân, vỏ bắp cần ủ hoặc dùng cám 2%, muối 1% so với trọng lượng thân, vỏ bắp cần ủ.
b. Cách làm hố ủ: Số lượng bắp ủ tính trên số lượng trâu, bò và số lượng vỏ bắp thu hoạch. Một con bò có thể ăn 15-20kg vỏ bắp ủ/ngày. Hầm ủ có thể tích 1m<SUP>3</SUP> ủ được 600-800 kg vỏ, thân bắp non. Có hai loại hố ủ: hố hình khối và hố hình giếng. Hố hình giếng: Giống như cái giếng bên trong xây gạch dày. Đối với hố đào không xây gạch, có thể lót bên trong bằng một túi nylon, chừa phần dư bên dưới để lót đáy hố, chừa phần dư bên trên để có thể cột chặt khi ủ xong hố.
c. Cho vỏ, thân bắp vào hố ủ:
· Cân vỏ bắp: Đối với hố có đường kính 1,2 m x đáy 1,2 m x cao 1,2m cho vào hố mỗi lớp:50kg vỏ bắp + 1kg cám + 0,5 kg muối (cám 2% + muối 1%). Hoặc 50kg vỏ bắp + 2,5kg mật đường + nước + 0,5 kg muối (mật đường 5% + muối 1%)
· Dậm bằng chân kỹ lưỡng, nhất là vách hố ủ. Cứ thực hiện cho đến khi đầy hố.
· Khi đã ủ đầy hố, cột chặt miệng túi nylon.
· Đặt một tấm vĩ, bên trên xếp những tảng đá hoặc những vật nặng.
· Mái che.
d. Cách lấy vỏ bắp ủ cho bò ăn
· Có thể lấy cho bò ăn sau khi ủ 3 tuần.
· Bốc bỏ phần bắp ủ bị nhiễm mốc hoặc vỏ bắp ủ bị nhũng.
· Khi đã mở hố ủ nên cho bò ăn liên tục, không nên ngưng.
· Tuỳ cấu trúc của hố mà lấy vỏ bắp ủ cho bò ăn:
o Nếu hố dài nên lấy từng phần và xắn theo chiều sâu của hố.
o Nếu hố hình giếng, lấy lớp trên rồi nén lại cho chặt, đậy kỹ như cũ.
e. Đánh giá chất lượng vỏ bắp ủ bằng cảm quan:
· Mùi thơm axit dễ chịu.
· Màu vàng xanh của dưa cải muối, không mềm nhũng.
· Vị không đắng và không chua gắt.
· Không có nấm mốc.

Sau đây là 1 quy trình công nghệ lên men bã dứa làm thức ăn cho bò sữa:

Việc sản xuất chế biến và tạo nguồn thức ăn cho bò sữa là rất cần thiết, vì bãi chăn thả ít và trồng cây thức ăn gia súc càng bị thu hẹp. Việc sử dụng nguồn phụ phẩm nông công nghiệp là thức ăn cho gia súc được coi là một trong những giải pháp tích cực, chủ động, đồng thời làm giảm ô nhiễm môi trường.

Hàng năm ở nước ta có hơn 35 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, trong đó cây dứa được trồng nhiều ở nước ta, chủ yếu tập trung ở các vùng trung du và miền núi. Đây là nguồn phụ phẩm rất tốt cho trâu bò, chế biến quả dứa chỉ thu được 25% chính phẩm, còn 75% là phụ phẩm phế thải, gia súc chỉ được sử dụng hạn chế.
Sản phẩm chế biến của phụ phẩm dứa chủ yếu ở dạng ủ chua chồi ngọn và bã dứa, tạo thành axit lactic, có sự tham gia của nấm mốc và vi sinh vật. Qua kết quả nghiên cứu của Viện Chăn nuôi cho thấy:
1. Quy trình làm men chế biến bã dứa:
- Chuẩn bị nấm mốc và vi sinh vật để phối hợp.
- Trộn đều nguyên liệu: Bã dứa, cám gạo (bột sắn) theo tỷ lệ 70/30 + men 2%.
- Nén chặt, ủ trong túi nilon, bao tải với quy mô 20 - 100kg/mẻ.
+ Trong bịch nilon khổ lớn đường kính 1m với quy mô 300 – 1.000 kg/mẻ.
+ Trong hố ủ kích thước 3 x 3 x 1m. Che nilon kín bảo đảm yếm khí và phủ đất lên trên với quy mô 2.000 - 3.000 kg/mẻ.
- Thời gian ủ từ 3 - 5 ngày, lấy ra cho gia súc ăn dần.
2. Sử dụng
Lên men được sử dụng 2 chủng: nấm mốc Asp. Niger và vi khuẩn Lactobacillus với bã dứa, ủ trong 3 - 5 ngày có chất lượng tốt, màu vàng, mùi thơm dễ chịu. Có độ pH < 4,5 và bảo quản 30 ngày sau ủ.
Bò sữa được sử dụng thức ăn bã dứa lên men 11,43 - 13,1kg/con/ngày, có thể thay thế 36,6 - 52% cỏ voi; 35,5% thức ăn tinh; 36,8% bã bia trong khẩu phần. Năng suất sữa cao hơn 11,35 - 14,6% so với bò không được ăn thức ăn bã dứa lên men; giá thành thức ăn để sản xuất 1kg sữa thấp hơn 56 - 21,9 đồng/kg. Bò tiêu hoá tốt, khoẻ mạnh.
Do có hiệu quả kinh tế và quy trình chế biến đơn giản, dễ áp dụng với các quy mô từ 300 – 5.000kg/mẻ, áp dụng cho các quy mô chăn nuôi khác nhau. Trong năm 2004, quy trình này đã được phổ biến tới các hộ chăn nuôi bò sữa ở các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An… kết quả sử dụng tốt.

(Trích LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM)
 
cho tớ hỏi tại sao bạn lại chọn mía để sản xuất thức ăn gia súc. sao chúng ta lại không dùng enzyme có khả năng thành công nhiều hơn đấy.
 
Bạn hỏi tại sao chọn bã mía hả.Vì bã mía rẻ và nhu cầu xuất khẩu của thị trường bã mía đi ra nước ngoài là rất cao.Ví dụ như Nhật hoặc các nước Nam Mỹ là rất lớn.Còn không dùng enzyme là vì công nghệ này khi làm thành sản phẩm thì chi phí rất cao.Còn bã mía mình có thể mua với giá rất rẻ từ những công ty sản xuất đường tại Việt Nam.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,275
Latest member
sunianitesh
Back
Top