What's new

ADN và gen

Grande

New member
Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 Nucleotit.
Trên mạch thứ nhất của gen có A-G = 50 nucleotit. Trên mạch 2 của gen có A+X=150 nucleotit. Tìm số liên kết Hydro của gen ?:please:
 

TrầnMinhAnh

New member
Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 Nucleotit.
Trên mạch thứ nhất của gen có A-G = 50 nucleotit. Trên mạch 2 của gen có A+X=150 nucleotit. Tìm số liên kết Hydro của gen ?:please:

theo mình nghĩ là
A+G =N/2 = 1500 Nu (1) => G= 1500-A
CÓ A1-G1 = 50
A2+X2 =150
mà A1 +A2 = A
G1 = X2 => -G1+X2 mất
=>A=50+150=200Nu=T (2)
Thế (2) vào (1)
có G=1500-200=1300Nu
số liên kết hidro là
2A+3G=(2.200)+(3.1300)=4300(LIÊN KẾT HIDRO)

:)hoq bít fải hoq nữa
 

văn châu

New member
A1-G1 = 50
=> G1=A1-50
A2+X2 =150
=>X2=150-A2
A2+X2 =150
mà G1=X2
=>A1-50=150-A2
<=>A1+A2=200nNu
mà A1 +A2 = A
=>A=200Nu=T(1)
A+G =N/2 = 1500 Nu => G= 1500-A (2)
Thế (2) vào (1)
có G=1500-200=1300Nu
số liên kết hidro là
2A+3G=(2.200)+(3.1300)=4300(LIÊN KẾT HIDRO)


bạn làm đúng .mình làm cách 2
 

Facebook

Top