What's new

Phân lập chủng Aspergillus flavus

NâuLy

New member
Em là người mới ạ.
Em chuẩn bị làm khóa luận có liên quan đến chủng Aspergillus flavus, em có tham khảo một số tài liệu trong đó có nói để sàng lọc các chủng Aspergillus flavus không sinh aflatoxin tiến hành nuôi cấy trên môi trường ngô theo phương pháp của Tanaka và cộng sự.
Vậy em muốn hỏi mọi người xem ai biết phương pháp của Tanaka và cộng sự là gì chỉ giúp em với ạ.
Em xin cảm ơn !!!
 

Facebook

Top