Lai một cặp tính trạng-Di truyền Menden

Mai Minh Nhật

Junior Member
Khi cho cây hoa đỏ tự thụ phấn ,F1 thu được 300 cây đỏ và 100 cây vàng .Cho các cây hoa đỏ ở F1 tự thụ phấn thì thu được 6000 cây ở F2

Xác định số cây ở F2 có cùng kiểu gen ? Biết mỗi cây F1 hoa đỏ khi tự thụ phấn đều cho ra số cây ở F2 là bằng nhau
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top