What's new

Công nghệ sinh học PHẢI biết Marketing

Chào các bạn,

Công ty HVBIOTEK đang triển khai chương trình đào tạo các kỹ năng về Digital Marketing để hỗ trợ quá trình Thương mại hóa sản phẩm cho ngành Công nghệ sinh học, Dược phẩm, Y Sinh, Nông nghiệp, Lâm Nghiệp, Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y...

Đây là những kỹ năng rất quan trọng ở giai đoạn hiện nay và trong nhiều năm sắp tới. Vì thế, mục tiêu của công ty HVBIOTEK là giúp các bạn trẻ tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng cập nhật nhất trong lĩnh vực Internet Marketing để làm sao ứng dụng hiệu quả vào hoạt động nghiên cứu tìm kiếm ý tưởng mới và phát triển sản phẩm mới.

Khóa đào tạo đầu tiên chuẩn bị triển khai là "Thiết kế website bằng Wordpress cho người không chuyên"

Các bạn quan tâm vui lòng xem tại link sau: https://tapchisinhhoc.com/

HVBIOTEK - HƯỚNG TỚI MỘT NỀN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM
 
Last edited:

Facebook

Top