What's new

Nhiệt độ bắt cặp của mồi tính thế nào?

mysmallstar12

New member
Mình chỉ có trình tự mồi thì có thể biết Ta của nó không? Hay chỉ biết Tm. Vì mình đang làm đề tài đánh giá khác biệt ở 1 số vùng gen của các giống cây. Khả năng bộ gen của nó chưa được công bố
 
Last edited:

Facebook

Top