What's new

điểm đẳng điện

duyle

New member
Mọi người ơi, e đang khó hiểu vấn đề xác định điểm đẳng điện của enzyme cellulase và các dung dịch đệm liên quan cần dùng, mọi người giúp e với!!!:hum:
 

Facebook

Top