What's new

tính thống nhất và đa dạng của thế giới sống

Fakelife

New member
tế bào nhân sơ có khoảng 3000 gene, còn tê bào người có khoảng 20500 gene. trong đó có khoảng 1000 gene có ở cả hai tế bào. dựa vào những gì em biết về tến hóa hãy giải thích tại sao những sinh vật khác nhau lại có một số gene giống nhau? những gene chung quy định chức năng gì?

Mong mọi người hãy trả lời câu hỏi này của em
 
Last edited:

hoanbon254

New member
vì chúng có cùng nguồn gốc trong quá trình tiến hóa
những loài đó có gen giống nhau vì những gen này là thiết yếu cho hoạt động sinh trưởng trao đổi chất của tb nên nó đc Chọn lọc tự nhiên giữ lại và duy trì
 

Facebook

Top