câu hỏi olympic 30/4 sinh học

Phutuann

Junior Member
Trong tế bào, nếu ti thể có một lớp màng, còn bộ máy gongi có hai lớp màng thì ảnh hưởng gì tới chức năng của chúng
 
Trong tế bào, nếu ti thể có một lớp màng, còn bộ máy gongi có hai lớp màng thì ảnh hưởng gì tới chức năng của chúng

Ti thể có lớp màng kép: màng ngoài trơn nhẵn, màng trong gấp nếp ăn sâu vào khoang ti thể tạo thành các mào trên đoa chứa nhiều enzim hô nấp và chuỗi chuyền electron. Chuỗi chuyền e giúp tạo ra số lượng lướpn các phân tử ATP cung cấp cho các hoạt động sống

Còn bộ máy gongi hỏi tại sao có 2 lớp màng thì mình chịu :((
 
Last edited:
Ty thể có một lớp màng :
- Lớp màng ngoài chứa các protein vận chuyển nguyên liệu -> ko có sẽ ko đưa vào trong dc
- Ko tạo xoang gian màng chứa H+ thực hiện tổng hợp ATP
- NADH ko tự nhiên đi qua màng , việc NADH lấy từ đường phân đưa vào ty thể bị hiểu sai , NADH ko đi qua màng , chỉ là nó trao đổi điện tử với NAD+ trong ty thể , lúc này nó biến thành. NAD+ , còn NADH ở nhoài thành NAD+ . => thiếu màng ngoài -> thiếu protein thực hiện việc trao đổi điện tử -> lượng ATP tạo ra hạn chế
- việc đưa các bóng vận chuyển tới bào quan nào thì bóng vận chuyển cần có thụ thể phù hợp với bào quan đó , màng ngoài ty thể chứa các thụ thể -> ko có màng ngoài , ảnh hưởng việc trao đổi bên trong tế bào với ty thể
- Nếu lớp màng bị mất là lớp màng trong thì ảnh hưởng chuỗi điện tử tạo ATP
- Màng trong chứa cytochrome c , hoạt hoá chu trình chết của tế bào , nếu ko có thì tế bào sẽ khó đi vào chu trình chết -> tích tụ lại -> ung thu

Bộ máy golgi mà có 2 lớp màng :
- vì nó có 2 lớp màng nên khi xuất bóng vận chuyển , nếu bóng vận chuyển hoà màng với màng tế bào hau màng bào quan thì nó sẽ chỉ bị hoà lớp ngoài cùng , còn lớp trong bảo vệ -> tế bào ko lấy dc chất cần thiết hay môi trường ngoài ko đáp ứng lại .
- Vì nó có 2 lớp màng nên bóng vận chuyển từ lưới nội vốn chỉ có một lớp màng sẽ hoà màng và các chất từ ER sẽ chỉ nằm ở giữa 2 lớp màng , nếu chất đó ko tan trong lipid thì sẽ ko qua được màng -> ko chỉnh sửa dc
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,895
Latest member
nhuatotvn
Back
Top