What's new

Mua Hóa chất Ấn Độ

Hiện mình đang cần gấp các chất sau hàng Ấn Độ ( Himedia, TiTan)
1. Potassium Chromate (500g)
2. Sodium Chloride (500g)
3. Nessler's Reagent (100ml)
4. Cobalt (II) Chloride Hexahydrate extrapure (100g)
5. 1,10-Phenanthroline Monohydrate (5g)

Bạn nào có vui lòng gửi báo giá và COA qua mail diemhuongcnsh@gmail.com giùm mình nha.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Xin cảm ơn!(y)
 

Facebook

Top