What's new

Một hợp tử của một loài có nguyên phân 5 lần liên tiếp

phanthanhluong

New member
Một hợp tử của một loài có nguyên phân 5 lần liên tiếp đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương ứng 248 NST đơn.
Nếu trong quá trình tạo trứng của cá thể cái của loài trên 1 cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi đoạn tại 1 điểm 2 cặp NST tương đồng khác có trao đổi đoạn tại 2 điểm khác cùng lúc, số loại giao tử có thể tạo ra là:
A.16 B.24 C.64 D.288
Thầy cô, các bạn giải tự luận giúp em với ạ!
 

Facebook

Top