What's new

Rong biển

các bạn có biết quyển sách "hóa sinh rong biển " của tác giả Lâm Ngọc Trâm , và cuốn " hòa học rong biển" của Baraskov.G.V., 1963, NXB Viện hàn lâm khoa học Liên Xô. Moskva 1963 không vậy?
cảm ơn các bạn nhiều lắm.
 

Facebook

Top