What's new

Giúp em bài này với

Hoang31120

New member
Một hợp tử của loài có bộ nst 2n=24 thực hiện liên tiếp quá trình nguyên phâ, trong lần nguyên phân thứ 5 của hợp tử có 1 tế bào không phân li ở 1 cặp nst và 1 tế bào không phân li ở toàn bô các cặp nst , các lần nguyên phân tiếp theo diễn ra bình thường kết thúc phân bào mô trường cung cấp98280 nst đơn.
1. Số tb có bộ nst bình thường?
2. Tổng cố tb của phôi nói trên?
Giải gấp hộ em vs
 

Similar threads

Facebook

Top