bài giảm phân hay

Phạm Anh Tuấn

Junior Member
một cơ thể thực vật có bộ NST 2n=10 cơ thể này chỉ có 2 cặp alen dị hợp , 2 gen này cùng nằm trên một NST. Giả sử khi giảm phân tạo giao tử, trong mỗi tế bào ở kì đầu giảm phân 1 chỉ xảy ra trao đổi chéo ở nhiều nhất một cặp NST và nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy ra tại một điểm cố định trên mỗi NST. Số loại giao tử tối đa có thể tạo ra là: A.1024 B.128 C.256 D.4
 
1//// ở bò khi quan sát tb sinh dục đực ở kì giữa của nguyên phân có 60NST kép
a/ tb nguyên phân 5 lần liên tiếp Cần bao nhiêu NST đơn môi trường cung cấp?

b/ giả thiết có 1000 tb sinh tinh giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùg 1/1000, của trứng 1/5 ..xác đinh số tb sinh trứng?

c/ các hợp tử đc tạo thành nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau.môi tường nội bào cung cấp 3600nst đơn mới . Xác định số tb con sinh ra và số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top