HN - Các khóa học sinh học phân tử

shpt.vahn

Junior Member
Hiện nay bên trung tâm Khoa học công nghệ Hà Nội (thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á) muốn mở rộng mảng đào tạo các khóa học sinh học phân tử.
Mình xin phép đăng một vài thông tin về các khóa học Cơ bản, khóa Nâng cao và khóa Chuyên sâu như các thông tin dưới đây.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ email: anhpham.ptha@gmail.com hoặc comment tại topic này.
Xin chân thành cảm ơn.


https://drive.google.com/file/d/0B_SrMpKE8n6BNmNpNktXdE1vcEU/view?usp=sharing

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO SINH HỌC PHÂN TỬA. KHÓA CƠ BẢN

I. Mục đích: Giúp học viên nắm các kiến thức căn bản về sinh học phân tử.

II. Nội dung: Bao gồm cả lý thuyết và thực hành với các nội dung:
1. Các thiết bị thông dụng và thao tác cơ bản trong sinh học phân tử.
Các yêu cầu phải đạt được:
Nắm bắt nguyên tắc và cách sử dụng 1 số dụng cụ và thiết bị dùng cho sinh học phân tử.
Nắm bắt nguyên tắc và cách pha các hóa chất dùng cho sinh học phân tử.
Nắm bắt các nguyên tắc thao tác trong sinh học phân tử.

2. Quy trình thao tác tách chiết DNA.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách pha 1 số hóa chất cho tách chiết DNA.
Nắm bắt nguyên tắc và cách tách chiết DNA.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình tách chiết DNA.

3. Phản ứng PCR – Polymerase Chain Reaction.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách pha mix cho phản ứng PCR.
Nắm bắt nguyên tắc và cách thực hiện phản ứng PCR.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình PCR.

4. Phân tích sản phẩm phản ứng PCR bằng kỹ thuật điện di.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách pha hóa chất cho điện di.
Nắm bắt nguyên tắc và cách thực hiện điện di.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình điện di.

III. Thời gian: 2h/buổi, 2 buổi/tuần, thời gian học là 4 tuần.

IV. Chi phí: 500,000Đ/khóa học/học viên.

V. Các quyền lợi của học viên:
Được cấp chứng chỉ tương đương sau khi kết thúc khóa học.
Được thực hành trên mẫu thực tế theo nhóm.
Được thực hành trên nhiều loại thiết bị hiện đại.B. KHÓA NÂNG CAO

I. Mục đích: Giúp học viên nắm các kiến thức nâng cao về sinh học phân tử.

II. Nội dung: Bao gồm cả lý thuyết và thực hành với các nội dung:
1. Các thiết bị thông dụng và thao tác cơ bản trong sinh học phân tử.
Các yêu cầu phải đạt được:
Nắm bắt nguyên tắc và cách sử dụng 1 số dụng cụ và thiết bị dùng cho sinh học phân tử.
Nắm bắt nguyên tắc và cách pha các hóa chất dùng cho sinh học phân tử.
Nắm bắt các nguyên tắc thao tác trong sinh học phân tử.
2. Quy trình lấy, bảo quản và xử lý các loại bệnh phẩm.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách lấy, bảo quản và xử lý các loại bệnh phẩm khác nhau.
Nắm bắt nguyên tắc và cách lấy, bảo quản và xử lý các loại bệnh phẩm.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình.

3. Quy trình thao tác tách chiết DNA-RNA.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách pha 1 số hóa chất cho tách chiết DNA-RNA.
Nắm bắt nguyên tắc và cách tách chiết DNA-RNA.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình tách chiết.

4. Phản ứng PCR và RT-PCR.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách pha mix cho phản ứng PCR và RT-PCR.
Nắm bắt nguyên tắc và cách thực hiện phản ứng PCR và RT-PCR.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình PCR và RT-PCR.

5. Phản ứng real-time PCR và real-time RT-PCR.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách pha mix cho phản ứng real-time PCR và real-time RT-PCR.
Nắm bắt nguyên tắc và cách thực hiện phản ứng real-time PCR và real-time RT-PCR.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình.
Sử dụng thành thạo máy real-time PCR.

6. Kỹ thuật lai phân tử Reverse Dot Blot.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách thực hiện quy trình Reverse Dot Blot.
Nắm bắt nguyên tắc và cách thực hiện Reverse Dot Blot.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình.

7. Kỹ thuật enzyme cắt giới hạn (RE).
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách thực hiện quy trình RE.
Nắm bắt nguyên tắc và cách thực hiện RE.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình.

8. Phân tích sản phẩm phản ứng PCR, RT-PCR và RE bằng kỹ thuật điện di.
Các yêu cầu phải đạt được:
Biết cách pha hóa chất cho điện di.
Nắm bắt nguyên tắc và cách thực hiện điện di.
Nắm bắt vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình điện di.

10. Phân tích kết quả real-time PCR.
Các yêu cầu phải đạt được:
Nắm bắt cách phân tích các kết quả real-time PCR trên các loại máy real-time PCR khác nhau.
Xử lý được tất cả các vấn đề bất thường có thể xảy ra với kết quả.

11. Phân tích kết quả Reverse Dot Blot.
Các yêu cầu phải đạt được:
Nắm bắt cách phân tích các kết quả Reverse Dot Blot.
Xử lý được tất cả các vấn đề bất thường có thể xảy ra với kết quả.
12. Thiết kế và xây dựng phòng xét nghiệm SHPT.
Thiết kế cơ sở hạ tầng: Mô hình PTN SHPT.
Dự trù cơ sở vật chất cần thiết cho PTN.

III. Thời gian: 4h/buổi, 3 buổi/tuần, thời gian học là 8 tuần.

IV. Chi phí: 3,000,000Đ/khóa học/học viên.

V. Các quyền lợi của học viên:
Được cấp chứng chỉ tương đương sau khi kết thúc khóa học.
Được thực hành thành thạo trên mẫu thực tế theo từng người.
Được thực hành thành thạo trên nhiều loại thiết bị hiện đại.
Được sử dụng máy tính và internet phục vụ cho quá trình học tập.
Tham gia vào quá trình hoạt động thực tế của công ty có liên quan đến nội dung học.
Thành 1 kỹ thuật viên lành nghề, dễ dàng xin vào các bệnh viện, PTN chuyên ngành...
Có thể được tuyển dụng lại công ty cho bộ phận liên quan.C. KHÓA CHUYÊN SÂU

I. Mục đích: Giúp học viên trở thành chuyên viên về sinh học phân tử.

II. Nội dung: Ngoài các nội dung của khóa nâng cao còn có thêm kỹ năng giải quyết các vấn đề
cho sinh học phân tử trong nghiên cứu cũng như trong ứng dụng.
Kỹ năng tìm tài liệu.
Kỹ năng đọc và xử lý tài liệu.
Kỹ năng thiết kế primer, probe cho phản ứng PCR, RT-PCR, real-time, lai phân tử.
Kỹ năng sử dụng 1 số công cụ bio-informatic khác.
Kỹ năng thiết kế thí nghiệm.
Kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm.
Và nhiều kỹ năng khác.

III. Thời gian: 4h/buổi, 5 buổi/tuần, thời gian học là 8-12 tuần.

IV. Chi phí: 6,000,000Đ/khóa học/học viên.

V. Các quyền lợi của học viên:
Được cấp chứng chỉ tương đương sau khi kết thúc khóa học.
Được thực hành thành thạo trên mẫu thực tế theo từng người.
Được thực hành thành thạo trên nhiều loại thiết bị hiện đại.
Được sử dụng máy tính và internet phục vụ cho quá trình học tập.
Tham gia vào quá trình hoạt động thực tế của công ty có liên quan đến nội dung học.
Có thể độc lập nghiên cứu về SHPT, làm nhóm trưởng nhóm nghiên cứu.
Thành 1 chuyên viên, dễ dàng xin vào các bệnh viện, PTN, TT nghiên cứu...
Có thể được tuyển dụng lại công ty cho bộ phận liên quan.
 
Last edited:
Các hóa chất phục vụ thí nghiệm, nghiên cứu có độc hại cho sức khỏe không a? Các thí nghiệm này có thể được thực hiện ở phổ thông không ạ?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,658
Messages
71,563
Members
56,294
Latest member
carlosupebblesn5
Back
Top