What's new

Vi khuẩn cố định đạm

trailinhlong

New member
ai biết các đặc tính, môi trường sống và môi trường phân lập của vi khuẩn azotobacter,nitrosomonas và nitrobacter bài em với :please:
 

Facebook

Top