What's new

rối loạn GP

bkav

Member
một cơ thể 2n=12,các NST trong cặp tương đồng đều có cấu trúc khác nhau. GP xảy ra 1 cặp NST ko phân li trong GP1, 2 cặp không phân li trong GP2 ở 1 số tế bào, các cặp còn lại phân li bình thừơng. cơ thể nầy có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại g tử?
m giải ntn nh cô bảo sai, nh m k biết sai chỗ nào nữa nhờ mn giải thích hộ:
-1 cặp k phân li trong gp1 tạo ra tối đa 2.2^5 gt
-1 cặp k phân li trong gp2 tạo ra tối đa 3.2^5 gt
-các cặp pli bt -> 2^6 gt
=> số laoij gt tạo ra là 2.2^5+2.3.3^5+2^6=320
:mrgreen:
 
GPI chia 2 loại. Một loại GP bất thường tạo gt 5 kép, xác suất 2^5 và 7 kép, xác suất 2^6 - 2^5. Một loại GP bình thường tạo gt 6 kép, xác suất 2^6.
GPII cũng chia 2 loại, Tb 5 kép gp bt tạo gt 5 NST, hoặc bt tạo gt 3 NST hoặc 7 NST. Mọi người thử giải giai đoạn 2 này xem
 
Thôi, Hà không chaec lắm về GP II nhé.
Nếu là 5 NST thì Xs là 1, Nếu là 3 và 7 NST thì xs là C^2 của 5. Tương tự với các loại tb khác.
 

Facebook

Top