What's new

[Sinh 10] Cacbohydrat và Lipit

linda1904

New member
Tính chất của cacbohydrat?
Vai trò của cacbohydrat và lipit?
Cho mình hỏi thêm là ngoài đường đơn 6 cacbon còn có đường đơn 3 cacbon và còn đường đơn nào nữa không ạ?
 

bkav

Member
đường đơn có thể phân làm 2 loại là andoz và keto:
* andoz có nhóm adehit (H-C-O) do đó có thể thử bằng pheling, VD: glucozo, ribozo..
* keto có nhóm keton (C=O), Vd: fructozo,..
hình như monosaccarit có từ 3-10C
Đường đơn 6C (hex), 5C (penta), 3C (tri)
 

Similar threads

Facebook

Top