What's new

Nhũ tương trong thực phẩm (Thuỷ sản)

unlimited

New member
- Tại sao nhũ tương càng tốt thì dẫn nhiệt càng tốt ?

- Sự phân lớp và sự hoà tan trong hệ nhũ tương xảy ra như thế nào ???

(Mong các bạn giúp đỡ cho ạ, mình là thành viên mới. Thanks các bạn nhìu ạ !) (y)
 

Similar threads

Facebook

Top