What's new

Protein

Trứng1

New member
Hãy so sánh về quá trình tổng hợp và vị trí trong tế bào của các thành phần liên quan giữa 2 loại protein: protein tham gia cấu tạo NST và protein tham gia cấu tạo hoocmon?
T^T bao gồm cả giống với khác luôn ấy ạ
 

Trứng1

New member
Hãy so sánh về quá trình tổng hợp và vị trí trong tế bào của các thành phần liên quan giữa 2 loại protein: protein tham gia cấu tạo NST và protein tham gia cấu tạo hoocmon?
T^T bao gồm cả giống với khác luôn ấy ạ
""Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dạy"
 

Facebook

Top