What's new

HCl vs tinh bột

bkav

Member
Cho acid HCl vào dd tinh bột đã được đun nóng. HCl có thể phá vỡ dc 50% số kiên kết glycosid giữa các monomer glucozo. Hãy giải thích bằng cách nào HCl có thể phá vỡ các LK glycosid tuy nhiên chỉ dc khoảng 50%?
(BT trong sách Campbell)
:please:
 
Cho acid HCl vào dd tinh bột đã được đun nóng. HCl có thể phá vỡ dc 50% số kiên kết glycosid giữa các monomer glucozo. Hãy giải thích bằng cách nào HCl có thể phá vỡ các LK glycosid tuy nhiên chỉ dc khoảng 50%?
(BT trong sách Campbell)
:please:
HCL phân giải tinh bột thành các đường đôi là mantose thay vì glucose, do đó chỉ phân giải 50% số lk, mình đoán vậy
 

Similar threads

Facebook

Top