di truyền Menden. Help meeee!!!!

nht543

Junior Member
Lông mọc trên đốt ngón tay giữa là 1 tính trạng đơn gen do gen trội M qui định. Người đồng hợp lặn (mm) không biểu hiện KH này. Thống kê ở 1000 gia đình cả bố và mẹ đều có lông đốt ngón tay giữa người ta thấy 1652 người con có KH này, 205 người không có. Giải thích theo nguyên li di truyền Menden.:please:
 
Lông mọc trên đốt ngón tay giữa là 1 tính trạng đơn gen do gen trội M qui định. Người đồng hợp lặn (mm) không biểu hiện KH này. Thống kê ở 1000 gia đình cả bố và mẹ đều có lông đốt ngón tay giữa người ta thấy 1652 người con có KH này, 205 người không có. Giải thích theo nguyên li di truyền Menden.:please:
tuân theo ql phân li
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,293
Latest member
infor.sv888
Back
Top