What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

vanhieu

Member
Nhờ các bác tìm hộ em bài này, em 1.000.000 lần cảm ơn.

Technological advances in ethanol production
Tác giả: Shetty, J.K and etal
 

tuongvi

Member
Nhờ lấy bài báo khoa học.

Mọi người lấy giúp em bài báo này với.
Tên bài: Use of Saccharomyces cerevisiae cells immobilized on orange peel as biocatalyst for alcoholic fermentation
Tác giả:S. Plessas, A. Bekatorou, A.A. Koutinas, M. Soupioni, I.M. Banat
Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4K1X5GX-1&_user=8565019&_coverDate=03%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1459550302&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8565019&md5=b81eb67c8b42b0a0f51ade214ce2d599&searchtype=a
Cảm ơn mọi người nhiều!
 

Dương Văn Cường

Administrator
Mọi người lấy giúp em bài báo này với.
Tên bài: Use of Saccharomyces cerevisiae cells immobilized on orange peel as biocatalyst for alcoholic fermentation
Tác giả:S. Plessas, A. Bekatorou, A.A. Koutinas, M. Soupioni, I.M. Banat
Link: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V24-4K1X5GX-1&_user=8565019&_coverDate=03%2F31%2F2007&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1459550302&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8565019&md5=b81eb67c8b42b0a0f51ade214ce2d599&searchtype=a
Cảm ơn mọi người nhiều!
Have funs :rose::rose:
 
Chào các anh chị,

Em mới tham gia diễn đàn, em tìm thấy thật nhiều thông tin thiết thực. Hiện em đang làm đề tài liên quan đến phôi. Các anh chị có thể tải giúp em các bài báo sau được không? Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều. Chúc anh chị sức khỏe.

1. Current status and applications of somatic cell nuclear transfer in dogs

http://www.sciencedirect.com/scienc...d7bccfbc1e820e0b7889aebd76a513c2&searchtype=a

2. A cloned toy poodle produced from somatic cells derived from an aged female dog

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=1eaa71f8d2fbb6da1f31505e02444657

3. Chapter 7 Oocyte Quality and Maternal Control of Development

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=7a0e54bdecec4a046abdd17615c4064b

4. Birth of viable female dogs produced by somatic cell nuclear transfer

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=9e717ca5e7d1e8581fb6b98a32357eae
 

Dương Văn Cường

Administrator
Chào các anh chị,

Em mới tham gia diễn đàn, em tìm thấy thật nhiều thông tin thiết thực. Hiện em đang làm đề tài liên quan đến phôi. Các anh chị có thể tải giúp em các bài báo sau được không? Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều. Chúc anh chị sức khỏe.

1. Current status and applications of somatic cell nuclear transfer in dogs

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCM-50PJJ29-7&_user=10&_coverDate=08%2F05%2F2010&_rdoc=46&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info%28%23toc%235174%239999%23999999999%2399999%23FLA%23display%23Articles%29&_cdi=5174&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=66&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d7bccfbc1e820e0b7889aebd76a513c2&searchtype=a

2. A cloned toy poodle produced from somatic cells derived from an aged female dog

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=1eaa71f8d2fbb6da1f31505e02444657

3. Chapter 7 Oocyte Quality and Maternal Control of Development

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=7a0e54bdecec4a046abdd17615c4064b

4. Birth of viable female dogs produced by somatic cell nuclear transfer

http://www.sciencedirect.com/scienc...serid=10&md5=9e717ca5e7d1e8581fb6b98a32357eae


Lấy được cho bạn 3 bài thôi.
 

huntertk

New member
mọi người mình vừa mới tham gia diễn đàn.mình chưa bít cách tìm những bài báo liên quan đến đề tài mình làm đồ án.
ai đó giúp chỉ mình cách tìm những bài báo khoa học đc kô.tiện thể tìm giúp mình những bài báo về :
Độ bền màu của các hợp chất tan trong dịch chiết từ đài hoa bụp dấm
hoặc các hợp chất tan có trong nguyên liệu và dịch chiết từ đài hoa bụp dấm
mình xin cảm ơn
nếu đc gởi vào yahoo cho mình: boycodon198929@yahoo.com
 

Similar threads

Facebook

Top