What's new

Biểu hiện protein tái tổ hợp

lelananh

New member
transmembrane-spanning regions ??? Sao lại ảnh hưởng đến độ tan của protein cần biểu hiện ?
 
Last edited:

Facebook

Top