What's new

Sinh học 10 nâng cao

titan123

New member
Nêu giải thích và vai trò các đặc tính sau của nước:
- Tính phân cực cao
- Nhiệt dung riêng cao
- nhiệt bốc hơi cao
- Nước đá nhẹ hơn nước thường
:please:(y) mình đg cần gấp
 

Facebook

Top