Chưa hiểu về bài tập protein

Một gen phân mảnh có 1155 cặp nu, các đoạn không mã hóa chiếm tỉ lệ 1/5 chiều dài gen. Quá trình dịch mã huy động tất cả 7675 lượt tARN
A. Có bao nhiêu chuỗi polipeptit được tổng hợp
B. Nếu số lần dịch mã của mỗi riboxom đều bằng nhau thì số riboxom tham gia dịch mã và số lượt trượt của mỗi lần lượt là
C. Nếu có 3 loại riboxom dịch mã 1 lần, 2 lần, 3 lần có tỉ lệ thứ tự là 2:4:5. Tổng số riboxom tham gia quá trình là?
P/s em không hiểu chỗ chữ " 7675 lượt tARN" là sao? Ai giải giúp em bài này với
 
Một gen phân mảnh có 1155 cặp nu, các đoạn không mã hóa chiếm tỉ lệ 1/5 chiều dài gen. Quá trình dịch mã huy động tất cả 7675 lượt tARN
A. Có bao nhiêu chuỗi polipeptit được tổng hợp
B. Nếu số lần dịch mã của mỗi riboxom đều bằng nhau thì số riboxom tham gia dịch mã và số lượt trượt của mỗi lần lượt là
C. Nếu có 3 loại riboxom dịch mã 1 lần, 2 lần, 3 lần có tỉ lệ thứ tự là 2:4:5. Tổng số riboxom tham gia quá trình là?
P/s em không hiểu chỗ chữ " 7675 lượt tARN" là sao? Ai giải giúp em bài này với

ta có số cặp nu mã hóa aa: 1155-(1155.1/5)=924
số bộ ba mã hóa aa: 924/3 -1= 307
do có 7675 tARN được huy động nên tổng số aa của các chuỗi polipeptit là 7675 aa
=> số chuỗi polipeptit là 7675/307=25
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top