What's new

Hóa thạch dưỡng là gì ?

Hôm nọ trong cuốn sách tế bào của Phạm Thành Hổ , e tình cờ đọc được các kiểu dinh dưỡng của sinh vật , bên cạnh 4 kiểu đã biết là quang , hóa tự dưỡng , quang ,hóa dị dưỡng thì còn có đề cập tới HÓA THẠCH DƯỠNG . Nhưng mà e tìm google thì không thấy có cái gì nói về nó .
vậy cái này là sao hay là do lỗi ở tác giả v ?
 

Facebook

Top