What's new

Bài tập về di truyền

hoangtubuon99

New member
Bai 1:
Cho 2 cơ thể lai thuần chủng mang các cặp gen đối lập nhau lai với nhau. Thu được F1 đồng loạt giống nhau. Cho F1 lai với cơ thể khác thu được F2 phân li theo tỉ lệ :
39% lông trắng, quăn:48,5% lông trắng, thẳng: 11% lông xám, quăn: 1,5 lông xám, thẳng
biết quăn>> thẳng
Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
 

Similar threads

Facebook

Top