What's new

Đề thi học sinh giỏi quốc gia 29.1.2008

hì thôi nữa Trang ạ.có bạn gì đó tốt bụng cho tớ cái đề rồi nè.Trang xem lại có chỗ nào bạn í đánh nhầm không?

Câu1: a, xem hình vẽ và nhận biết các thành phần đánh số thứ tự
b, Từ những hình vẽ trên hãy nêu chức năng của protein trong màng sinh chất

Câu2: Tế bào bạch cầu có khả năng bắt và tiêu hóa vi khuẩn. Chức năng này được thực hiện bằng phương thức nào, mô tả hoặc vẽ hình minh họa.

Câu3: a, Viết sơ đồ tóm tắt quá trình nitrat hóa trong đất từ amoni thành nitrit do vi khuẩn nitrosomonas và từ Nitrit thành Nitrat do vi khuẩn Nitrobacter.
b, Kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của 2 loại vi khuẩn trên như thế nào?

Câu4: Sinh trưởng của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục gồm những pha nào? Đặc điểm của mỗi pha? Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy không liên tục trong công nghệ vi sinh là gì?

Câu 5:Nêu vai trò của chất kích thích sinh trưởng thuộc nhóm auxin trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Ứng dụng của auxin trong nuôi cấy mô thực vật?

Câu 6: Sự đồng hóa cacbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào?

Câu 7: Dựa trên đặc điểm hô hấp ở thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản : bảo quản lạnh, bảo quản khô, bảo quản ở nồng độ CO2 cao?

Câu 8: Khi phân tích sự tiến hóa ở cấp phân tử, Kimura (1968) nhận định rằng " phần lớn các đột biến gen là trung tính". Nhiều đột biến như vậy sau này được xác định là đột biến " câm". Trên cơ sở cấu trúc gen và quá trình biểu hiện gen ở sinh vật nhân thực, hãy cho biết các đột biến " trung tính" có thể hình thành do những nguyên nhân nào?

Câu 9: Nêu những bằng chứng sinh học chứng minh sinh giới tuy đa dạng nhưng có chung nguồn gốc. Trong những bằng chứng đó, bằng chứng nào có tính thuyết phục nhất? Vì sao?

Câu 10: Hãy giải thích vì sao các cây tự thụ phấn thường không xảy ra sự thoái hóa giống, trong khi hiện tượng này thường xảy ra khi tiến hành tiến hành thụ phấn bắt buộc ở các cây giao phấn?

Câu 11: Để tổng hợp loại protein đơn giản của người nhờ vk qua sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp, người ta có 2 cách:
1, cách thứ nhất: Tách gen mã hóa protein trực tiếp từ hệ gen trong nhân tế bào, rồi cài đoạn gen đó vào plasmit của vk nhờ enzim ligaza.
2, cách 2: Tách mARN trưởng thành của gen mã hóa protein đó, sau đó dùng enzim phiên mã ngược tổng hợp lại gen ( cADN), rồi cài đoạn cADN vào plasmit nhờ ligaza.
Trong thực tế người ta thường chọn cách nào? tại sao?

Câu 12: Ở thực vật có 2 phép giữa các cá thể F1 dị hợp tử về 2 cặp gen ( kí hiệu của 2 cặp này là A,a và B,b), mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Trong phép lai 1, 2 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Trong phép lai2, 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau.

a, trong trường hợp nào thì số loại giao tử và tỉ lệ các loại giao tử tạo ra từ các cá thể F1 từ 2 phép lai là giống nhau? Khi đó tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng ở F2 là bao nhiêu?

b, Viết các kiểu gen có cùng kiểu hình trội về cả 2 tính trạng ở mỗi phép lai?

Câu 13: Ở một loài côn trùng, giới tính đc xác định bởi cặp NST XX( con cái) và XY ( con đực). Khi cho con đực cánh đen thuần chủng giao phối với con cái cánh đốm thuần chủng, thu đc F1 toàn cánh đen. Cho F1 giao phối tự do với nhau, F2 thu dc 1598 con cánh đen và 533 con cánh đốm. Biết rằng, tất cả các con cánh đốm ở F2 đều là cái và mỗi tính trạng do 1 gen quy định. Hãy giải thích kết quả phép lai trên và viết SDL.

Câu 14: Một loài thực vật thụ phấn tự do có gen D qui định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen d qui đinh hạt dài; gen R qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen r qui định hạt trắng. Hai cặp gen trên phân li độc lập. Khi thu hoạch một quần thể cân bằng di truyền, người ta thu đc 14,25% tròn, đỏ; 4,75% tròn, trắng; 60,75% dài, đỏ; 20,25% dài, trắng.

a, Hãy xác định các tần số alen và tần số các kiểu gen của quần thể nêu trên.

b, Nếu vụ sau mang tất cả các hạt có kiểu hình dài, đỏ ra trồng thì tỉ lệ kiểu hạt mong đợi khi thu hoạch sẽ ntn? Giải thích

Câu 15: a, Tại sao nhiều người mắc bệnh gan đồng thời có biểu hiện máu khó đông?
b, Sự điều hòa huyết áp theo cơ chế thần kinh diễn ra như thế nào?

Câu 16: Vì sao nồng độ progesteron trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ. Sự tăng và giảm nồng độ progesteron có tác dụng như thế nào tới niêm mạc tử cung?

Câu 17: Tại sao enzim pepsin của dạ dày phân giải được protein của thức ăn nhưng lại không phân giải chính cơ quan tiêu hóa đó?

Câu 18: Trong mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi, nếu số lượng cá thể của quần thể loài ăn thịt và quần thể con mồi đều bị săn bắt với mức độ như nhau thì số lượng cá thể của quần thể nào được phục hồi nhanh hơn. Vì sao?

Câu 19: Hãy nêu nguyên nhân chủ yếu và ý nghĩa của việc hình thành ổ sinh thái trong quần xã. Cho ví dụ về nơi mà các sinh vật thường có ổ sinh thái hẹp.

Câu 20:Tại sao trong hệ sinh thái, năng lượng hóa học luôn mất đi sau mỗi mắc xích của chuỗi thức ăn?
 
Hic, cái câu chú thích hình vẽ là cái câu nhảm nhí nhất.Nó có vẻ chẳng rõ ràng gì cả.
Tình hình là mình làm sai 2.3 câu gì đó ( toàn sai những câu mà ko ai sai hết :) và thiếu tùm lum.
Di truyền năm nay cò vẻ dễ hơn năm ngoái. Sinh thái thì khó hơn một tí, ko có câu hỏi mở như năm ngoái. Sinh lý động vật và thực vật tương đương.Năm nay đề môn nào cũng khó hơn năm ngoái thì phải, mình nghe mấy bạn thi Toán, Lý, Hóa... than quá trời
Các bạn nơi khác làm bài thế nào ? Chỗ mình thấy bà con viết gì mà viết quá trời, làm mình sợ luôn.
Câu 14b các bạn làm ra tỉ lệ bao nhiêu. Mình ra 17 đỏ-dài: 4 trắng-dài , thấy kì quá chắc sai mất rồi
Câu 19 thì mình chia ra 2 trường hợp: nếu con mổi - vật dữ có tiềm năng sinh học bằng nhau -> vật dữ phục hồi trước ; nếu con mồi có tiềm năng sinh học lớn hơn vật dữ -> con mồi phục hồi trước
 
Hình như không phải 17:4 Tâm ạ.
Mình làm ra 8:1.
Số cá thể đem lai là 0.25 RR & 0.5Rr
Vậy tỷ lệ alen R là 2/3
r là 1/3
=>vậy sau khi ngẫu phối, tỷ lệ thu được ở đời con phải là 8 R_ : 1 rr chứ.
 
Câu 18, mình làm hơi khác bạn một chút. Mình không chia hai trường hợp như bạn.
-Quần thể con mồi thường có tiềm năng sinh học lớn hơn, tỷ lệ sinh cao, chu kì sinh sản ngắn hơn...
-Hơn nữa, trong tự nhiên, quần thể con mồi thường có kích thước nhỏ hơn quần thể ăn thịt, khi giảm cùng một lượng thì tỷ lệ Cá thể bị bắt/ Tổng số cá thể của quần thể ở quần thể vật ăn thịt lớn hơn, nên bị ảnh hưởng nhiều hơn.
-Một vật ăn thịt thường sử dụng nhiều con mồi nên một con ăn thịt bị bắt sẽ có nhiều con mồi có khả năng sống sót.
=> Quần thể con mồi phục hồi nhanh hơn.
 
Thi HSG quoc gia theo chương trình đổi mới à các bạn. Mà hình vẽ gì? hay lại có trong SGK nâng cao?

Dạ, đổi mới từ hai năm nay rồi ạ
Cái hình vẽ về màng tế bào biểu diễn Photpholipit, Protein xuyên màng (Vận chuyển, enzim), chuỗi Hydratccbon thôi ạ.
 
Câu 18, mình làm hơi khác bạn một chút. Mình không chia hai trường hợp như bạn.
-Quần thể con mồi thường có tiềm năng sinh học lớn hơn, tỷ lệ sinh cao, chu kì sinh sản ngắn hơn...
-Hơn nữa, trong tự nhiên, quần thể con mồi thường có kích thước nhỏ hơn quần thể ăn thịt, khi giảm cùng một lượng thì tỷ lệ Cá thể bị bắt/ Tổng số cá thể của quần thể ở quần thể vật ăn thịt lớn hơn, nên bị ảnh hưởng nhiều hơn.
-Một vật ăn thịt thường sử dụng nhiều con mồi nên một con ăn thịt bị bắt sẽ có nhiều con mồi có khả năng sống sót.
=> Quần thể con mồi phục hồi nhanh hơn.

- ý thứ nhất và thứ 3 thì mình đồng ý với bạn, nhưng ý thứ hai thì mình nghĩ là ko hẳn vì đề cho là " số lượng cá thể của quần thể loài ăn thịt và quần thể con mồi đều bị săn bắt với mức độ như nhau " . Săn bắt cùng 1 mức độ như nhau tức là nếu qt vật dữ bị bắt một con thì quần thể con mồi bị bắt vài chục con, tức tỉ lệ Cá thể bị bắt/ Tổng số cá thể của quần thể ở qt 2 con luôn bằng nhau. Còn nếu đề cho 2 quần thể bị săn bắt với một số lượng như nhau thì lúc đó tỷ lệ Cá thể bị bắt/ Tổng số cá thể của quần thể của quần thể vật ăn thịt mới lớn hơn
 
Tôi quan tâm đến câu 11? Không biết câu này thầy các bạn dạy thế nào? Với tinh thần lần hỏi vừa rồi của bạn Tuấn Anh tôi nghĩ các bạn học sinh cấp III nên tìm hiểu rõ câu trả lời này và lắng nghe ý kiến từ chuyên gia.
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
1.
Câu1: a, xem hình vẽ và nhận biết các thành phần đánh số thứ tự
b, Từ những hình vẽ trên hãy nêu chức năng của protein trong màng sinh chất

Không biết trong chương trình phổ thông có nói về chức năng truyền tín hiệu của các protein trên màng tế bào không nhỉ?

2.
Câu2: Tế bào bạch cầu có khả năng bắt và tiêu hóa vi khuẩn. Chức năng này được thực hiện bằng phương thức nào, mô tả hoặc vẽ hình minh họa.

Bạn nào có thể cho mình đáp án câu này được không? Mình quan tâm không biết trong sách giáo khoa định nghĩa tế bào bạch cầu thế nào, có mấy loại, và có phân biệt chức năng từng loại không hay chỉ có 1 loại tế bào bạch cầu?


3. A dua theo bác Lương ở câu 11, có bạn nào biết ngoài cách dùng enzyme ligase để cài gene vào plasmid thì còn cách nào khác nữa không?
 
^^

1.

Không biết trong chương trình phổ thông có nói về chức năng truyền tín hiệu của các protein trên màng tế bào không nhỉ?

2.

Bạn nào có thể cho mình đáp án câu này được không? Mình quan tâm không biết trong sách giáo khoa định nghĩa tế bào bạch cầu thế nào, có mấy loại, và có phân biệt chức năng từng loại không hay chỉ có 1 loại tế bào bạch cầu?


3. A dua theo bác Lương ở câu 11, có bạn nào biết ngoài cách dùng enzyme ligase để cài gene vào plasmid thì còn cách nào khác nữa không?

1. có đấy anh ạ! Ở hình số hai là nói Về cái truyền tin ấy đấy.
2. Em nghĩ nếu đã hỏi bắt
Và tiêu hóa VK bằng phương thức nào thì chắc là đang hỏi Về loại bc có khả năng thực bào rồi!
3. cái này thì em cũng ko biết nhưng mà câu này là chọn cách thứ 2 lí do thì chắc quá đơn giản
 
Câu 18, mình làm hơi khác bạn một chút. Mình không chia hai trường hợp như bạn.
-Quần thể con mồi thường có tiềm năng sinh học lớn hơn, tỷ lệ sinh cao, chu kì sinh sản ngắn hơn...
-Hơn nữa, trong tự nhiên, quần thể con mồi thường có kích thước nhỏ hơn quần thể ăn thịt, khi giảm cùng một lượng thì tỷ lệ Cá thể bị bắt/ Tổng số cá thể của quần thể ở quần thể vật ăn thịt lớn hơn, nên bị ảnh hưởng nhiều hơn.
-Một vật ăn thịt thường sử dụng nhiều con ồi nên một con ăn thịt bị bắt sẽ có nhiều con mồi có khả năng sống sót.
=> Quần thể con mồi phục hồi nhanh hơn.
chà cậu là giống tớ ko # 1 chữ nào luôn! hiiiii! ^^ Đáp án đúng như thế đấy nhưng chỉ có 2 í đầu thôi. về kích thước và về tiềm năng sinh học.
 
Tôi cũng quan tâm tới câu 11, Câu 11: Để tổng hợp loại protein đơn giản của người nhờ vk qua sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp, người ta có 2 cách:
1, cách thứ nhất: Tách gen mã hóa protein trực tiếp từ hệ gen trong nhân tế bào, rồi cài đoạn gen đó vào plasmit của vk nhờ enzim ligaza.
2, cách 2: Tách mARN trưởng thành của gen mã hóa protein đó, sau đó dùng enzim phiên mã ngược tổng hợp lại gen ( cADN), rồi cài đoạn cADN vào plasmit nhờ ligaza.
Trong thực tế người ta thường chọn cách nào? tại sao?

Tôi nghĩ đơn giản, tôi chọn cách hai, vì cách hai nhìn sơ qua thấy có vẻ công phu hơn cách 1. Vì mRNA trưởng thành không có các đoạn intron.

Thực tế ở người thường chọn virus http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/Liệu_pháp_gene_hoạt_động_như_thế_nào_?

Vậy những trường hợp nào nên dùng vi khuẩn để tạo ra protein mới như cái đề ? Có phải là tạo ra insulin không ?
 
câu 3 mình quên viết PT rồi (mà cố ý không viết thì có)
câu 7 mình chỉ nói giảm tối thiểu cường độ hô hấp mà quên mất là bảo đảm chất lượng và tùy loại nông sản
câu 8 cũng nói đại mấy ý (intron,db đồng nghĩa,không được biểu hiện)
câu 9 cái tb giải thích chẳng ổn,còn thiếu mất phân tử
câu 10 nói là cây tự thụ phấn lâu dài trong tự nhiên rồi hông nghĩ ra gì nữa=>đi hết rồi
câu 11=>câu này cũng chỉ hỏi theo kiểu phổ thông thui mà (mấy anh chị vặn dữ dậy :D)
câu 12 a thì ổn đến câu b tự nhiên ghi ngược phép lai 1 ghi phân li độc lập nữa chứ hix tự nhiên sai thế mới đau chứ
câu 14 mình làm giống Trang 8:1
câu 15 a mình chỉ nói fibrinogen với vtm K quên mất cái prothombin (quan trọng nhất)
câu 16 mình chỉ nói từ thể vàng hix hông biết có thiếu không nữa (biết thế viết luôn cho rồi)
câu 17 mình nói được là pepsinogen với có muzin không biết có thiếu không?
câu 18 cũng nói được ý thì đúng nhưng mà trình bày thì...
câu 19 hình như không được ổn vì nguyên nhân cũng là cạnh tranh mà ý nghĩa cũng là giảm cạnh tranh.
còn vd mình nói nơi có dk thuận lợi như rừng mưa nhiệt đới có đúng không nhỉ?
 
hix mà mình nghĩ cái câu 18 cũng chỉ hỏi thế thôi chứ cái đáp án của nó cũng theo sách.
đọc lại sách là thấy đáp án hết. :( chỉ tiếc là lúc làm bài thì không nhớ gì cả
 

Facebook

Top