What's new

hoocmon

nht543

Member
tại sao cùng 1 loại hormon có thể tác động đến tế bào này mà không tác động đến tế bào kia hoặc tác động khác nhau ở 2 loại TB đích
 
Do thụ thể tiếp nhận khác nhau dẫn tới hm chỉ có thể dc tiếp nhận ở tb này mà ko dc tb khác tiếp nhận hoặc dc nhiều loại tb tiếp nhận nhưng đáp ứng khác nhau.
 

Similar threads

Facebook

Top