What's new

enzyme

theo ý kiến của mình thì là do chọn lọc tự nhiên và tiến hoá của sinh vật
Tức là qua chọn lọc các chất hoạt hoá dc giữ lại phù hợp với cơ thể sinh vật và chất hoạt hoá đó lại đảm nhận được nhiều vai trò khác nhau trong cơ thể
 

Similar threads

Facebook

Top