What's new

bài tập di truyền

Trình bày giúp mình bài tập di truyền này với!!!
Có dòng ruồi đột biến mắt trắng thuần chủng, kí hiệu là 1,2,3
Ruồi bình thường có mắt đỏ.
Người ta tiến hành 3 phép lai dưới đây và thu được các con lai F1 và F2 như sau:
a) phép lai 1: dòng 1 * dòng 2 cho F1 100% đỏ F1 ngẫu phối vs nhau được F2 9 đỏ : 7 trắng
b) phép lai 2: dòng 1 * dòng 3 cho F1 100% đỏ F1 ngẫu phối kết quả F2 như phép lai 1
c) phép lai 3: dòng 2 * dòng 3 cho kết quả cũng như trên
HÃY GIẢI THÍCH VÀ VIẾT SDL cho phép lai 1:nhannho:
 
Bài này là tương tác bổ trợ nhưng 3 cặp gen bạn ạ! Bạn muốn có bài viết trình bày cận thận cách giải hay chỉ cần hướng làm? Mình cũng đang học phần di truyền nên có gì mong bạn giúp đỡ! ^^
 

Facebook

Top