What's new

Tại sao người nhiễm HIV sau một thời gian mới phát bệnh ?

Người nhiễm. HIV lúc đầu do tế bào T bị phá vỡ số lượng nhỏ -> cảm cúm , sốt nhẹ , rồi sau đó lại bình thường . Sau vài tháng tới vài năm thì sẽ phát bệnh . Mấu chốt ở chỗ tại sao mất một thời gian dài nó mới phát bệnh ?
 

Facebook

Top