What's new

Tài liệu làm sạch virus bằng meritem

e đang làm báo cáo về nuôi cấy mô tế bào thực vật. Ac nào có tài liệu về làm sạch virus bằng meristem cho e xin với ạ. e cảm ơn !
 

Facebook

Top