What's new

Việc chạy PCR

cindy4910

New member
Chào mọi người, mình có 1 vấn đề muốn hỏi về việc chạy PCR. Mình có 2 cặp mồi cần chạy nhưng cái máy PCR ở chỗ mình chỉ chạy đc 1 quy trình một lần nên không biết phải làm sao để chạy đc 2 cặp mồi?:cry:
 

orion8x

Member
Theo mình biết thì máy PCR nào cũng chạy 1 lần 1 quy trình, không hiểu nhiều quy trình của bạn ở đây là gì, và tại sao bạn lại muốn chạy cùng lúc 2 cặp mồi.
Nếu primers của bạn cùng Tm, cùng độ dài (18-22bps), các đoạn amplification kg overlaps thì bạn có thể chạy cùng lúc 2 cặp mồi. Còn không thì chạy riêng lẻ.
 

Facebook

Top