What's new

Câu hỏi về đại phân tử + cấu trúc tế bào

Trong các bệnh về tim mạch, bào quan này có thể tích lũy nhiều hạt glycogen. Đó là bào quan nào? Trình bày đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của bào quan đó.
 

Facebook

Top