Mời dự hội thảo.

Trương Xuân Đại

Senior Member
TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2007

THÔNG BÁONhân chuyến đến TP. Hồ Chí Minh của đoàn đại biểu Hội Công nghệ và Kỹ thuật Sinh học Hàn Quốc (Korean Society for Biotechnology and Bioengineering, KSBB) nhằm giao lưu, trao đổi học thuật và xúc tiến việc thành lập mạng lưới các nhà công nghệ sinh học châu Á, Ban chủ nhiệm Chương trình Công nghệ Sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương trình Công nghệ Sinh học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Hội Sinh học TP.HCM và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đồng tổ chức một Hội thảo quốc tế như sau:- Hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc về Công nghệ và Kỹ thuật Sinh học năm 2008

(2008' Vietnam - Korea Joint Symposium on Biotechnology and Bioengineering)

- Thời gian: 13:30 - 17:30 thứ ba ngày 08/01/2007

- Địa điểm: Hội trường Nhà I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP. HCM

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh.

- Chương trình dự kiến: (đính kèm)

- Thành phần: 24 đại biểu từ Hàn Quốc; số đại biểu Việt Nam: không giới hạn

- Đăng ký tham dự: tự do (theo mẫu)Nếu bạn nào quan tâm thì Xin mời đến dự.
 
TENTATIVE PROGRAM

2008' VIETNAM KOREA JOINT SYMPOSIUM ON

BIOTECHNOLOGY & BIOENGINEERING

(Tuesday January 08, 2008, University of Natural Sciences, VNU-HCMC)1:30 PM - 1:45 PM: Opening ceremony, welcoming addresses:

- Prof. Phan Minh Tan, Director, DOST-HCMC

- Prof. Ngo Ke Suong, President, Biology Society HCMC

- Prof. Jin-Ho Seo, President of KSBB1:45 PM - 2:40 PM: Biotechnology in Vietnam and in Korea - Building a Network of Asian Biotechnology

- Biotechnology Program in Vietnam and Ho Chi Minh City (Prof. Tran Linh Thuoc)

- Current status of Biotechnology in Korea (Prof. Yoon-Mo Koo)

- Current status of Asian Biotechnology Directory (Prof. Tai Hyun Park)2:40 PM - 3:10 PM: Coffee break, poster displaying3:10 PM - 4:00 PM: Sientific session 1

- Development of screening methods and investigation for biological active substances from medicinal plants (tentative, Prof. Ho Huynh Thuy Duong)

- Algal Biotechnology for Astaxantin Production (Prof. Choulgyun Lee)4:00 PM - 4:40 PM: Poster session - Networking

From Korean participants:

1. Discrovery of biomarkers for biabetic bephropathy (Prof. Chan Wha Kim)

2. Current status of tissue engineering in Korea: Perspective from the development of bioartificial liver system and potential of stem cell as hepatocyte source project (Prof. Jung Keug Park)

3. Micribial factory technology for production of biomaterials from biomass (Prof. Jin-Ho Seo)

4. Generation of 14-membered macrolide antibiotic by PCR-targeted gene disruption of polyketide synthase involved in the biosynthesis of 16-membered dihydrochalcomycin (Prof. Doo Hyun Nam)

5. Lipase-catalyzed synthesis of fatty acid esters from rapeseed oil (Prof. Don Hee Park)

6. Biological decolorization of dyes using fungal enzymes (Prof. Sangyong Kim)

7. Epoxide hydrolase-catalyzed biocatalysis and biotransformation (Prof. Eun Yeol Lee)

8. Cloning and characterization of alginate lyase from marine microorganism (Prof. Hee Sook Kim)

9. High yield production of avermectin B1a from Streptomyces avermitilis AJ-7 via random mutation and medium optimization (Prof. Yeon Woo Ryu)

10. Cloning and catalytic properties of b-cyclodextrin glucanotransferase from alkalophilic Bacillus sp. BL-12 highly specific for intermolecular transglycosylation of stevioside (Prof. Yong-Hyun Lee)

11. Construction of yeast strains producing high concentration of ethanol from tapioca by using various genetic methods (Prof. Keun Kim)

12. A sensitive pathogen detection system using capillary electrophoresis based single-strand conformation polymorphism (Prof. Gyoo Yeol Jung)

13. Development of electron tranfer from enzymatic fuel cell via a novel enzyme-immobilization method (Mr. Jin Young Lee)

14. Effect of fatty acid on CPC production and biosynthetic gene expression (Mr. Hyun Yong Shin)

15. Effect of surfactants on lipase-catalyzed resolution of (R,S)-naproxen 2,2,2-trifluoroethyl thioester (Mr. Yoon-Seok Song)From Vietnamese participants (to be continued):

1. Developing ELISA method for the detection of Listeria monocytogenes in food (Mr. Nguyen Van Dung)

2. Survey the effect of pH to the stability of protein hG-CSG by molecular simulation method (Mr. Vo Tri Nam)

3. Constructing MHC class I binding peptide prediction models and applying to predict the binding peptides for Japanese Encephalitis Virus (JEV) (Ms. Le Thi Thanh Thuy)

4. Development of recombinant antigens and antigen-displaying recombinant yeast as avccine against H5N1 virus (Mr. Nguyen Tien Dat)

5. Selecting medium and establishing feeding mode in Fed-batch culture for Escherichia coli to produce recombination Human Mini-Proinsulin (Mr. Nguyen Truong Trong Nghia)

6. Establishment of an ELISA method for rapid detection of Salmonella spp. in food (Mr. Nguyen Tri Nhan)

…..4:40 PM - 5:30 PM: Sientific session 2

- Enzymatic polymerization of renewable phenolics and application as new coating material (Prof. Yong Hwan Kim)

- Preparation and modification of chitosan oligomer to enhance their antimicrobial activity (Prof. Nguyen Anh Dung)5:30 PM: Closing remark5:40 PM - 7:30 PM: Informal reception
 
Đơn đăng kí

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢOHỘI THẢO VIỆT NAM - HÀN QUỐC VỀ

CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT SINH HỌC NĂM 2008

(2008' VIETNAM KOREA JOINT SYMPOSIUM ON

BIOTECHNOLOGY & BIOENGINEERING)

(Thứ ba 08/01/2008, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM)1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:

- Học hàm, học vị:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

- Địa chỉ cơ quan:

- Điện thoại: Cơ quan: Nhà: Di động:

- Fax:

- Email:

2. Hình thức tham dự hội thảo (đánh dấu X vào ô thích hợp)

- Tham dự không báo cáo:

- Tham dự có báo cáo treo:

Xin cung cấp thêm thông tin:

+ Tên báo cáo treo:

+ Tên các đồng tác giả:

+ Email của tác giả chính:

3. Địa chỉ gửi email và liên hệ:

- ThS. Cao Thị Ngọc Phượng, Khoa Sinh học

- Điện thoại: 08-8301331, 0983388657

- Email: ctnphuong@hcmuns.edu.vn,tlthuoc@hcmuns.edu.vnXin vui lòng gửi phiếu đăng ký bằng email về địa chỉ trên

trước thứ năm 03/01/2007
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,660
Messages
71,565
Members
56,298
Latest member
kelvinw021
Back
Top