What's new

Bài tập Quần thể!!

bibi98

New member
Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định hạt màu vàng, a quy định hạt màu xanh; B quy định vỏ trơn, b quy định vỏ nhăn. Quần thể ban đầu có 16% cây hạt nhăn trong số đó có 9% hạt xanh vỏ nhăn. Giả sử quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, tính theo lý thuyết tỷ lệ cây hạt vàng- vỏ trơn thuần chủng là bao nhiêu?
A. 15,12%
B. 76,47%
C. 23,74%
D.17,64%

Theo mình nghĩ làm như vậy nhưng không có đá án mong mọi người xem giúp xem mình sai gì rồi!
16% (bb) ----> tần số b: 0,4
B: 0,6
9% (aabb) tức là (aa)*(bb)=0,09
----> aa= 0,09/0,16=0,5625
-----> tần số a: 0,75--->A:0,25
vậy tỉ lệ AABB là (0,25*0,25)*(0,6*0,6) = 2,25%
 

Facebook

Top