What's new

Sinh học 10

Hoangvanminh

New member
1, Khi lấy một tế bào động vật ( hồng cầu ) và một tế bào thưc
vật ngâm vào 2 cốc đựng nước cất sau một thời gian thấ hiện tượng gì sảy ra ? Giải thích?
2, Dựa vào yếu tố nào để xác định tế bào còn sống hay đã chết ?
 
Last edited:

nghingoquyen

New member
2. dựa vào màng sinh chất
ở tế bào sống màng sinh chất có tính thấm chọn lọc
còn ở tế bào chết màng có tính thấm tự do
 
1.
nước cất là môi trường nhược trương, khi cho 2 loại tế bào đó vào thì nước từ môi trường ngoài thẩm thấu vào tế bào => 2 tế bào đó sẽ trương lên,đến một thời điểm tế bào động vật (hồng cầu) sẽ bị vỡ ra,còn tế bào thực vật thành xenlulozo chống đỡ lại áp lực nước trong tế bào nên tế bào không bị vỡ!!!
Mình nghĩ vậy!!
 

Facebook

Top