What's new

Pha dung dịch nhuộm Gram

ngoctn

New member
Cách pha dung dịch dùng trong nhuộm Gram
1. Dung dịch tím tinh thể
2. Dung dịch xanh methylen
3. Dung dịch lugol
4. Dung dịch Fushin?
(y)
 
Nhuộm Gram là một phương pháp thực nghiệm nhằm phân biệt các loài vi khuẩn thành 2 nhóm (Gram dương và Gram âm) dựa trên các đặc tính hoá lý của thành tế bào.
 

Facebook

Top