What's new

Bào quan thay thế lizoxom ở thực vật ???

vlong2511

New member
Các tế bào động vật có lizoxom. Loại bào quan nào thay thế lizoxom ở một số loài thực vật ? Giải thích
:???::???::???:
 
không bào. vì ở 2 bào quan này có điểm tương đồng
- không bào có hệ thống enzyme thủy phân như lysosome
- màng đơn
- thuộc hệ thống nội màng, nguồn gốc từ golgi, enzyme có nguồn gốc tù ER hạt
 

Facebook

Top