What's new

Cơ chế di truyền kiểm soát sinh sản ở Nấm ( Help )

Radon

New member
Chào các anh chị và các bạn !
Bọn mình đang làm một buổi thảo luận về cơ chế di truyền kiểm soát sinh sản ở nấm. Tuy nhiên tìm tài liệu thì các tài liệu đều chỉ nói về các hình thức sinh sản mà ko nói đến mặt di truyền trong đấy . Không biết có anh chị bạn nào am hiểu vấn đề này có thể giúp mình được ko ?_Hoặc có nguồn tài liệu có thể chia sẻ với mình được ko ?
Mình cảm ơn
 

Facebook

Top