What's new

Hỏi về so sánh trình tự của 1 gene

VinhKien

New member
Hiện mình đang muốn so sánh trình tự của 1 gene khoảng 300 base, so sánh giữa trình tự mà mình PCR rồi giải trình tự với trình tự chuẩn tải về từ ncbi. Mình sử dụng phần mềm bioedit, tuy nhiên phần mềm lại không tự động xếp phần giống nhau nhiều nhất giữa 2 đoạn mà lại xếp theo thứ tự từ 1- hết làm mình mất rất nhiều thời gian. Vậy bạn nào có cách giải quyết có thể bày cho mình được không ? Mình rất cảm ơn.
 

Facebook

Top