What's new

Chủ đề: các bào quan trong tế bào

dkhoavo10

New member
1. Kể tên các loại bào quan có 1 lớp màng và 2 lớp màng ?
2. Phân biệt các loại bào quan đó ?
 
1. Kể tên các loại bào quan có 1 lớp màng và 2 lớp màng ?
2. Phân biệt các loại bào quan đó ?
Bào quan 2 lớp màng gồm ti thể, lục lạp, nhân.
Bạn kẻ bảng so sánh 3 bào quan này nhé. Nhưng mình thấy hầu hết đề toàn cho so sánh ti thể và lục lạp thôi mà nhỉ?
 

Facebook

Top