What's new

Tại sao khi dịch mã luôn là mã bộ 3

Để trả lời câu hỏi này bạn phải tự đặt ra câu hỏi.Nếu khi dịch mã cứ 1/2/4 nucleotide... mã hóa cho 1 protein thì thế nào?
 
Xem thêm hình này Đính nha.
 

Attachments

  • Dai.jpg
    Dai.jpg
    23.3 KB · Views: 241
Mọi người đoc chơi cho vui.


Gán cho purin giá trị 1 pyrimidine giá trị 0, lúc mã khớp với anticodon, lấy tích có hướng. Phân bố tích có hướng trong hệ trục Oxyz, tích có hướng là một điểm, kẻ đường từ gốc O tới điểm đó, đánh chiều, tạm gọi là "vector". 2 codon mã hóa 1 aa , số "vector" bằng 3, 3 codon +1 codon (stop) số "vector" bằng 2, 4 codon số "vector" bằng 1 và 6 codon (như Leu, Arg, Ser) số "vector" đã bằng 0. Nói cách khác, mã di truyền gồm 64 mã bộ ba.
 

Facebook

Top